Red Barnet Silkeborg startede i september 2020 en natur-oplevelsesklub for børn i alderen 6-12 år fra Arendalsvej. Naturklubben er et tæt samarbejde med den boligsociale helhedsplan i området. Klubben har et særligt fokus på gode oplevelser i naturen - specielt i den bynære natur i og omkring Arendalsvej.

Lige nu er der 12-15 skønne børn med i klubben, som mødes med de frivillige hver anden onsdag kl. 16-18 til fælles oplevelser i naturen. På sigt er planen, at der kommer 15-20 børn med i klubben, at der er aktiviteter hver uge og at børnenes forældre og søskende inviteres med på tur en gang om måneden.
Men lige nu ser vi tiden lidt an primært pga. Covid19.

Som frivillig er du med til at planlægge og afholde aktiviteterne og sikre at alt sker i et sjovt, trygt og inkluderende fællesskab, der styrker børnene og giver dem en bedre hverdag.

Vi forventer, at du som frivillig kan deltage i aktiviteter 2 gange om måneden samt i den månedlige familietur, når vi begynder på dem. Derudover vil der være planlægningsmøder i teamet. Der bliver lavet en vagtplan ca. 3 måneder frem i tiden, så man ved præcist hvilke dage, man forventes at deltage.

Vi ønsker at få sammensat et dynamisk team af frivillige, med forskellige baggrunde og kompetencer, der sammen kan være med til at skabe nye fællesskaber og gode oplevelser for børnene i klubben.

Som frivillig kunne du f.eks. have:

 • Erfaring med at lave aktiviteter for børn i naturen f.eks. fra spejder, friluftsuddannelse eller andet
 • En børnefaglig baggrund som f.eks. pædagog eller lærer - eller være i gang med et børnefagligt studie
 • Lysten til at være den der hygger, viser omsorg og trøster, hvis det bliver nødvendigt
 • Lyst til at stå for madlavning i naturen og inddrage børnene i denne aktivitet
 • En kreativ hjerne der får masser af ideer og ser muligheder frem for begrænsninger
 • Et blik for alt det praktiske i forbindelse med planlægning af aktiviteterne
 • Erfaring med forældrekontakt i sårbare familier

Men også helt andre kompetencer kan være relevante. Det vigtigste er, at du har lyst til at være sammen med børn ude i naturen.

Du bliver klædt på til opgaven og får støtte fra både de frivillige klubledere, en lokal naturvejleder, Red Barnets sekretariat, den regionale frivilligkonsulent og Red Barnet Silkeborg. Vi er omkring 30 frivillige i lokalforeningen fordelt på bestyrelsen, Naturklubben, Oplevelsesklubben, Sommerlejren og vores administrative roller. Der er derfor gode muligheder for at udvide sit netværk i Silkeborg og omegn.

Som frivillig bliver du en del af en inspirerende og meningsfyldt frivillig aktivitet, som gør en forskel for børn lokalt. Du bliver en del af en spændende organisation med stor gennemslagskraft. Du får ligeledes mulighed for at tage relevante kurser. Guldkorn til dit CV er muligt. Vi går ind for en moderne og fleksibel frivillighed, som matcher et aktivt familie- og arbejdsliv. Der skal stå glæde på bundlinjen. 

Interesseret?

Lyder ovenstående som noget for dig, så send gerne en ansøgning via formularen ”Kontakt organisation”.

Det er en simpel ansøgningsproces uden mulighed for at du kan uploade filer. For os er det vigtigste at hører din motivation for at blive frivillig i Naturklubben i Red Barnet Silkeborg.

Vi glæder os til at høre fra dig!
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Silkeborg
 • Opgavetype: Børn og unge, Ledelse af aktiviteter, Praktisk arbejde
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Natur og miljø, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Red Barnet

Info om organisationen:

Red Barnet
 • Opdateret den: 01.05.21
 • Udløb: 17.05.21
Andre jobs fra organisationen: