Vil du skabe trygge fællesskaber for ensomme unge i Aarhus?

HUSRUM er et frivilligdrevet tilbud til ensomme unge i alderen 16-30 år, som savner forståelse, anerkendelse, hjerterum og fællesskab. HUSRUM tilbyder samtalegrupper, sociale arrangementer og bofællesskaber.  Lige nu søger vi frivillige arrangører, som vil være med til at skabe hyggelige og sjove oplevelser for de unge i HUSRUM. Da vi får flere og flere unge med i HUSRUM er der også en god mulighed for, at du kan være med til at udvikle  nye events f.eks. med fokus på klima og bæredygtighed, en ny løbe/gå-klub eller lave større arrangementer f.eks. Danmark Spiser Sammen.

 

Hvad laver en frivillig arrangør?

HUSRUM har sociale arrangementer fire gange om måneden: torsdag aften i lige uger og søndag i ulige uger.

Arrangementerne veksler mellem aktiviteter på Frivilligcenter Aarhus (Sønder Allé 33), hvor HUSRUM holder til, og aktiviteter i og omkring Aarhus by. Arrangementerne kunne f.eks. være madlavning, kreative aktiviteter, sport, brætspil og besøg på Sharks.

Som frivillig arrangør er din opgave at planlægge og afholde arrangementerne, herunder at finde på en aktivitet og lave et program for arrangementet, at sørge for, at der er frivillige nok til arrangementet, og at motivere de unge til at deltage.

Derudover er det en stor del af jobbet at sørge for at alle unge føler sig set og velkommen. De fleste af vores unge har en baggrund, hvor de føler sig udenfor. Derfor er det enormt vigtigt at HUSRUM er et rummeligt sted, hvor de føler, der er plads til dem.

Du vil naturligvis få en grundig introduktion til opgaverne som arrangør, før du bliver kastet ud i arbejdet.

 

Hvor meget tid skal du kunne afsætte som frivillig arrangør?

Som frivillig arrangør skal du som minimum kunne være med til og tage del i planlægningen af ét arrangement hver måned (og meget gerne flere). Du skal desuden kunne deltage i frivilligmødet hver anden måned for alle frivillige i HUSRUM, som altid ligger en torsdag aften kl. 17.30-21 i ulige uger. Alt i alt skal du derfor som minimum kunne afsætte omkring 10 timer om måneden til det frivillige arbejde.

 

Hvad er forventningerne til frivillige i HUSRUM?

I HUSRUM vægter vi at møde vores unge i øjenhøjde i et ligeværdigt fællesskab, og vi har en ung-til-ung tilgang. Da de unge er i alderen 16-30 år, kan du derfor højst være 35 år gammel som frivillig i HUSRUM. Vi har ingen krav til din baggrund, men erfaring med sårbarhed - gerne personlig, men også faglig - er klart en fordel.

Hvor vi ikke har specifikke forventninger til din alder og baggrund, har vi en klar forventning om, at du som frivillig altid udviser engagement og ansvarlighed, og at har lyst til at være med i minimum et år.  De unge i HUSRUM er nemlig afhængige af, at vi som frivillige er nærværende og vedholdende.

 

Hvad får du ud af at være frivillig arrangør?

Som frivillig arrangør får du først og fremmest glæden ved at gøre en mærkbar forskel for de unge, som du møder i HUSRUM. Du bliver en del af et positivt fællesskab og får udviklet dine medmenneskelige kompetencer

Værdifuld erfaring, som du kan skrive på dit CV.

Du bliver desuden en del af en sammentømret, velfungerende frivilliggruppe, som prioriterer fællesskab, inddragelse og hyggelige stunder højt. Vi holder løbende sociale arrangementer, og der er altid god forplejning, når vi mødes.

Som frivillig bliver du desuden tilbudt at deltage i kurser, faglige arrangementer og supervision ved en professionel psykolog.

 

Hvordan søger du stillingen som frivillig arrangør?

Du søger stillingen ved at trykke på ”Kontakt organisation”. Skriv gerne i din ansøgning, hvilken eventuel erfaring du selv har med sårbarhed. Vi holder samtaler løbende og fjerner opslaget, når vi har fundet frivillige nok. Send derfor gerne din ansøgning hurtigst muligt.

Vi glæder os til at høre fra dig!

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Børn og unge, Café og værested, Ledelse af aktiviteter
  • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
  • Længere forløb
  • Organisation: HUSRUM
  • Opdateret den: 04.03.20
  • Udløb: 25.05.20