Indvandrer Kvindecentret arbejder for empowerment og inklusion af socialt udsatte etniske minoritetskvinder og deres familier. Centrets primære fokusområder er rådgivning og socialfaglig support, netværksdannelse, kompetenceopbygning, sundhedsfremme samt beskæftigelse. Vi arbejder målrettet med at nedbryde fordomme og diskrimination og fremme forståelse på tværs af etnicitet, kultur og sprog.

Hver mandag og onsdag driver vi en lektie- og netværkscafe for kvinder og børn,  hvor vi også tilbyder jobrådgivning til kvinderne. En stor del af de kvinder, som gør brug af Indvandrer Kvindecentret, er ikke på arbejdsmarkedet, og mange kender ikke til procedurerne for at søge job i Danmark.

Vi  søger frivillige, der har lyst til at hjælpe etniske minoritetskvinder med at opkvalificere deres jobsøgningskompetencer og herved være med til at bygge bro til arbejdsmarkedet hver anden onsdag i ulige uger  kl. 16.30-20.00.

Du vil skulle rådgive kvinderne ift. at:

 • søge jobs via jobnet og andre relevante kanaler
 • skrive en ansøgning og udarbejde et CV
 • ruste kvinden til at kunne gå til en kommende jobsamtale

Vi forventer, at du:

 • er kvinde over 20 år
 • har et grundlæggende kendskab til jobsøgning
 • kan udarbejde jobansøgninger og CV
 • har lyst til at få erfaring med at arbejde med etniske minoritetskvinder
 • har lyst til at indgå i en spændende arbejdsplads med kvinder og børn fra hele verden

Til gengæld får du:

 • noget relevant til CV’et
 • muligheden for at være en del af et stærkt socialt frivilligt fællesskab
 • muligheden for at gøre en forskel for etniske minoritetskvinder
 • oplægsaftener hver 3. måned med relevante debatoplæg om emner, der berører målgruppen

 Har du lyst til at starte som frivillig eller bare høre mere om projektet, så send os en mail. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Flygtninge og integration, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Kulturelt arbejde
 • Længere forløb
 • Organisation: Indvandrerkvindecentret

Info om organisationen:

Indvandrerkvindecentret
 • Opdateret den: 15.05.19
 • Udløb: 30.11.19
Andre jobs fra organisationen: