Den 48-årig mand kommer fra Somalia. Han føler sig ensom og søger en netværksperson som han kan tale med og være social sammen med. Han er stille og meget vendelig og så er han meget aktiv i sin dagligdag hvor han går til svømning og træner fitness. 

Vi søger en netværksperson eller netværksfamilie der er empatisk og fortående og som bor i København. Køn og alder er underordnet. 

 

Lidt om netværkspersoner

Netværksfamilier / netværkspersoner er frivillige, der giver flygtninge praktisk og social støtte i hverdagen. Du fungerer som en slags ”god nabo”, der ud over social kontakt, oplyser flygtningen om forskellige forhold i det danske samfund. Det kan være foreningsliv, uddannelsesmuligheder, jobmuligheder, kontakt til myndigheder og det praktiske i hverdagen fx breve i e-boks, fra kommune, forældreintra / aula, sprog- og samtaletræning, hjælp til aflæsning af elmåler, hjælp til lektier fra sprogskole og uddannelse, børnenes lektier og støtte til skolegang og institutionsliv, jobsøgning samt motivation og fastholdelse i integrationsforløb. Alle flygtninge der matches har opholdstilladelse, deltager frivilligt og er motiverede for relationen.

Hvad forventer vi af dig?

 • Du er tålmodig, stabil og vedholdende
 • Du har lyst til at lære et nyt menneske at kende og har lyst til at hjælpe og støtte flygtninge med at falde godt til og få et godt liv i Danmark
 • Du har mulighed for at mødes med ’din’ flygtning 2-4 gange om måneden på tidspunkter hvor det passer dig og flygtningen; typisk aften / weekends
 • Du deltager i et interview med Dansk Flygtningehjælps konsulent, hvor du bliver klædt på til opgaven.
 • Du deltager i matchmøde med ’din’ flygtning og herefter er du ansvarlig for at relationen mellem dig og flygtningen er god og givende.

Hvad mødes i om?

Alle relationer tager udgangspunkt i den enkelte flygtnings behov for samvær og støtte. Mange ønsker hjælp til fx:

 • Sprog. Det danske sprog udvikles markant gennem sprogtræning og samtale på dansk. Danskuddannelse understøttes med lektiehjælp og samtaletræning. Der opleves typisk en meget hurtig progression i den sproglige indlæring, når man har en dansk samtalepartner.
 • Viden og hverdagsrådgivning. Hverdagsrådgivning ift. breve fra myndigheder, kommunikation med myndigheder, herunder sagsbehandler, læge mm., henvisning til rette instans samt bisidning og ledsagelse til møder og aftaler. Viden om uddannelsesmuligheder og støtte til uddannelse gennem lektielæsning og faglig og sproglig støtte til uddannelse samt motivation og støtte til fastholdelse i uddannelse. Hjælp til jobsøgning, udarbejdelse af cv, jobansøgning, deling af eget netværk samt støtte og motivation for fastholdelse i job og praktikforløb.
 • Netværk. Dansk Flygtningehjælps erfaring er, at det flygtninge ofte savner mest, som ny i et fremmed land, er netværk. Netværk og venskab om fælles interesser, afhjælp til social isolation, gode fælles oplevelser gennem udflugter, ture, fælles middage, samvær og samtale og introduktion til fritids- og foreningsliv. Indsatser, der er med til at styrke integration og medborgerskab.

Du får viden og støtte om:

 • Integrationsfaglige spørgsmål
 • Støtte til selve relationen ift. kommunikation, sprogbarrierer (herunder henvisning til vores frivillige hverdagstolke) og kulturforståelse
 • Rådgivning om kommunikation med og opbakning til samarbejde med myndigheder
 • Henvisning til fagprofessionelle og andre instanser, herunder særligt til Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivning og andre frivillige tilbud om aktiviteter og støtte
 • Erfaringsmøder med kollega-frivillige faciliteret af Dansk Flygtningehjælp og suppleret med et relevant fagligt oplæg
 • Tilbud om deltagelse i lokale og landsdækkende kurser, foredrag, workshops og temaaftner
 • Håndbog og materiale om netværksfamilierollen, samtaletræning, lektiehjælp, hverdagsrådgivning, flygtninge med traumer og PTSD, 25 spørgsmål og svar om flygtninge, hverdagstolke, Fritidspuljen, gratis aktiviteter og udflugtsmål i Tårnby og Københavns-området, Kulturvenne-bevis, kommunens kan-og-skal-opgaver, enkelte landehæfter og Frivilligrådgivningen.
 • Gen-match, hvis ønsket

Er det måske dig vi leder efter? Hvis du er interesseret så send os en kort besked om dig selv. 

OBS: Denne aktivitet er aktiv under COVID-19 lockdown. 

Hvis du måske ikke føler at du er det bedste match med den somaliske mand, så skriv til os alligevel, måske kan vi finde et andet match til dig.

Vi glæder os til at høre fra dig! 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Corona: Hjælp og støtte, Flygtninge og integration, Mentor og voksenven
 • Arbejdsområde: Humanitært arbejde, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Dansk Flygtningehjælp

Info om organisationen:

Dansk Flygtningehjælp

 • Opdateret den: 14.05.20
 • Udløb: 11.08.20
Andre jobs fra organisationen: