Er du mand (gerne 60+), vil du påtage dig en rolle som træner og social vært for en gruppe mænd, der alle har det til fælles, at de trænger til et skub i form af motivation, for at komme igang og ud af døren for at bevæge krop og sind, sammen med andre mænd. Målet er at få etableret en så god vane, at holdet fortsætter efter de 12 uger, som et forløb varer. Det vigtigste er, at du selv føler glæden ved at være aktiv i naturen på trods af vejr og vind og har lyst til at dele glæden med andre -  så lærer vi dig gerne resten. Vi søger to mænd som samarbejder om holdet.

Det får du:

 • Gratis naturtræningskursus i regi af DGI - Dato for kurset er den 19.-20. og 22. april 2021 kl. 9-13
 • En træningsmakker, så I er to til at stå for træningen og den sociale værtsrolle på holdet
 • Netværk/fællesskab med andre mænd lokalt
 • Craft træningstøj
 • Medlemskab af DGI’s instruktørkorps
 • Mulighed for løbende efteruddannelse
 • Glæden ved at hjælpe andre og se dem komme i gang og i godt humør

Det forventer vi af dig:

 • Gennemførelse af naturtræningskurset (varer 10 timer)
 • Træning af et mandehold sammen med træningsmakker (12 ugers forløb med træning 1½ time om ugen - du er med til at fastsætte tidspunktet)
 • Bidrager evt. til rekruttering af deltagere i samarbejde med frivilligcentret, kommunen og foreninger
 • En positiv tilgang til at få andre med
 • Deltagelse i et afsluttende instruktørmøde og vidensdag
 • Deltagelse og bidrag til projektets udvikling og læring

DGI Nordsjælland, Frivilligcenter Hillerød og Hillerød Kommune samarbejder med Skævinge Seniorer frivillige om at aktivere mænd +60 år gennem motion og fællesskaber i naturen. Vi har særligt fokus på, hvordan vi får motiveret mænd, der er inaktive og i risiko for ensomhed eller mistrivsel, til at deltage i aktiviteterne og komme med i fællesskabet. Indsatsen bygger på det succesfulde Hold Hjernen Frisk naturtræningskoncept, som er udviklet i et samarbejde mellem DGI og Center for Sund Aldring. Her viser forskning, at fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær er vigtige elementer for at styrke sundhed og trivsel. 

Mandeholdet i Skævinge er planlagt til at starte i begyndelsen af maj - naturtræningskurset afholdes den 19.-20. og 22. april kl. 9-13 på Selskov Stadion. Du kan være med til at påvirke hvilken dag Mandeholdet skal mødes - tidspunktet er sat til formiddag.

Læs mere om Mandeholdet på www.frivilligcenter-hillerod.dk 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Skævinge
 • Opgavetype: Ledelse af aktiviteter, Træning og idræt
 • Arbejdsområde: Natur og miljø, Sport og idræt , Sundhed og sygdom
 • Tidsbegrænset 19.04.21 - 30.09.21
 • Organisation: Frivilligcenter Hillerød

Info om organisationen:

Frivilligcenter Hillerød
Vi arbejder for at give de bedste betingelser og de største udfoldelsesmuligheder for frivill...
Vi arbejder for at give de bedste betingelser og de største udfoldelsesmuligheder for frivilligheden lokalt i Hillerød Kommune. Vi yder konsulentbistand til frivillige, organiserede som uorganiserede, synliggør frivillige aktiviteter, understøtter samarbejder og mobiliserer frivillige. Vi gør det lettere at være frivillig forening og nemmere at blive frivillig – også for borgere, der oplever barrierer ift. at deltage i de frivillige fællesskaber, eksempelvis p.g.a. handicap eller sprogvanskeligheder.
Læs mere

 • Opdateret den: 09.04.21
 • Udløb: 30.04.21
Andre jobs fra organisationen: