Som kræftpatient kan det være vanskeligt at håndtere et belastende sygdomsforløb og at navigere i de mange informationer, aftaler, undersøgelser og behandlinger, der følger med kræftsygdommen. Er der ingen pårørende eller er det sociale netværk lille, kan det være særligt svært.

Som frivillig navigator:

 • Hjælper du patienten med at skabe overblik i sit kræftforløb
 • Tager du med patienten til vigtige samtaler på sygehuset (bisidder)
 • Lytter du til patientens bekymringer og glæder i kræftforløbet
 • Finder du sammen med patienten vej til rådgivning og støtte

Navigator kan også støtte op om at løse praktiske problemer, f.eks. at arrangere transport, møder med kommune og hospital.

Hver enkelt navigatorforløb er kun for en periode på cirka seks måneder. Derfor er det afgørende, at den støtte, du giver som navigator, er baseret på anerkendelse og ”hjælp til selvhjælp”, så patienten styrkes og tilegner sig færdigheder, som kan bruges i kræftforløbet.

 

Vi søger

Frivillige, som

 • Har stor indlevelsesevne og empati
 • Er gode til at skabe struktur og overblik
 • Trives med at være opsøgende og vedholdende
 • Kan lide at arbejde selvstændigt

Derudover er det vores erfaring, at det kan være en fordel at have

 • En god portion livserfaring
 • Arbejdet med kræftramte/ socialt sårbare mennesker enten som professionel eller frivillig
 • En baggrund inden for f.eks. det sundhedsfaglige, socialfaglige eller pædagogiske område

Vi tilbyder

 • Uddannelse som navigator og løbende sparring
 • Et netværk med andre frivillige navigatorer
 • Ingen udgifter i forbindelse med din frivillige indsats
 • Et frivilligjob med mening

 

Tidsforbrug

Tidsforbruget er cirka 3 timer om ugen i ét år. Frivilligopgaverne foregår i dagtimerne, men nogle opgaver kan også løses i aftentimerne. Det ugentlige timeforbrug dækker over møder med kræftpatienten og netværksmøder. Dertil kommer eventuel transporttid.

 

Der vil blive afholdt samtaler til frivilligjobbet løbende. Vi finder i fællesskab en dato, der kan passe.
Samtalerne vil blive afholdt i kræftrådgivningen i Roskilde men dit job som navigator, kan være de fleste steder i den nordlige del af regionen, alt efter hvor du selv og din patient bor.


Vi glæder os til at høre fra dig :)
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Kræftens Bekæmpelse
 • Opdateret den: 09.03.23
 • Udløb: 01.07.23
Andre jobs fra organisationen: