Hos Forælder Fonden støtter vi enlige forældre som af forskellige årsager befinder sig i en svær periode i livet og har brug for rådgivning og hjælp ift. deres aktuelle situation.

Forælder Fonden råder bl.a. over 42 akutlejligheder i hele Storkøbenhavn, hvor enlige forsørgere i bolignød kan bo midlertidigt. Mens de bor i lejlighederne hjælper Forælder Fonden dem med rådgivning og støtte ift. den konkrete beboers problematikker, og frivillige spiller her en stor rolle. Vi har nu brug for nye engagerede frivillige til at gøre beboernes ophold i lejlighederne til en tryg oplevelse, hvor de får ro på rammerne omkring deres tilværelse, får styrket deres handlekraft og bliver hjulpet godt videre i livet.

Som frivillig bliver du tilknyttet beboere fra 2 af lejlighederne og kan støtte beboerne både ift. praktiske og sociale opgaver - afhængigt af dine interesser og kompetencer. Samtidig er de enkelte beboeres ønsker og behov for støtte meget forskellige.

Opgaver som frivillig kan være at:

 • tage godt imod beboerne ved indflytning og hjælpe dem med at komme på plads i lejligheden
 • rådgive om hvordan man bor i lejlighed (rengøring, udluftning, skift af sikring, kontakt til vicevært mm)
 • besøge beboeren og følge op på hvordan det går med fx boligsøgning
 • introducere beboeren til lokalområdet (fx indkøbsmuligheder, legepladser og aktivitetstilbud) 
 • være en at snakke med og en der lytter, når beboerne har brug for at vende dagligdags-problemstillinger
 • være med til at igangsætte hyggelige familieaktiviteter med børnene
 • være bisidder for forælderen og tage med forælderen til møder med kommunen, skolen osv

Som frivillig hos os får du:

 • stor mulighed for at forme den måde du er frivillig på afhængig af interesser og kompetencer
 • en grundig introduktion til din rolle som frivillig og dine ansvarsområder og opgaver
 • faglige kompetencegivende fællesmøder om relevante temaer i det frivillige arbejde
 • en tæt kontakt og sparring med ansatte og andre frivillige
 • mulighed for både at arbejde selvstændigt og indgå i et fællesskab med andre frivillige
 • kompetencer til CV´et som eksempelvis praktisk erfaring med målgruppen enlige forældre, boligsocialt arbejde og viden om organisatoriske processer 

Det kræver ingen særlige kompetencer at blive frivillig hos os. Det vigtigste er, at du har gode empatiske evner, møder mennesker fordomsfrit og har lysten og overskuddet til at indgå i nye relationer. 

Du bestemmer selv, hvor meget tid du ønsker at bruge på dit frivillige arbejde, men vi forventer, at du kan bidrage med minimum 5 timer pr. måned - i starten lidt mere i forbindelse med introduktion, oplæring osv.

Vi ser frem til at høre fra dig!

De bedste hilsner, Forælder Fonden

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Forælder Fonden

 • Opdateret den: 22.10.20
 • Udløb: 27.12.20
Andre jobs fra organisationen: