FAKS – Foreningen Af Kroniske Smertepatienter - vision er at arbejde for synliggørelse og anerkendelse af kroniske smerter som en alvorlig og invaliderende lidelse. Dette er ikke blot et problem for den enkelte patient og deres pårørende, men for hele samfundet.

Dette sker via sundhedspolitisk arbejde, oplysning, støtte, socialt samvær, deltagelse i forskellige forskningsprojekter, udvalgsarbejde i ministerier, aktiviteter i FAKS’ lokalafdelinger samt informationsformidling via bla. hjemmeside, sociale medier mv.  

Som redaktør bidrager du til udbredelsen af vores arbejde samt er med til at sikre, at vi kan gøre en endnu større forskel for vores medlemmer og de mere end 1,3 mill. mennesker i Danmark, som dagligt har kroniske smerter.

Som frivillig redaktør får du ansvar for:

 • I samarbejde med bestyrelsen at udvikle en strategi for udgivelse af medlemsblade og nyhedsmail fremadrettet
 • At lægge linjen for indholdet af vores nyhedsbrev og magasin
 • At styre det redaktionelle indhold, herunder planlægning, koordinering og strukturering
 • Ideudvikle tematikker og vinkler i samarbejder med vores kommunikationsansvarlige fra bestyrelsen og skribenter
 • Tæt samarbejde med vores korrekturlæser og layouter for at sikre en høj kvalitet af bladet
 • Samarbejde med vores ansvarlige for SoMe samt og hjemmeside for at sikre en ensartet kommunikation på tværs af vores forskellige medier

Skulle man have interessen er der rig mulighed for at arbejde på andre projekter såsom udgivelse af vores brochurer osv.

Vi forventer af dig, at du:

 • Er bekendt med rollen som redaktør eller koordinator af udgivelser
 • Er fortrolig med IT og let kan lære nye programmer
 • Tager ansvar for dine opgaver og overholder deadlines
 • Kan lide at samarbejde med frivillige og koordinere på tværs af vores frivilliggrupper og samarbejdspartnere
 • Kan være frivillig i mindst 1 år og gerne længere
 • Kan lægge 5-8 timer om måneden, det varierer meget (dog i den høje ende omkring udgivelsen af bladet)

Som frivillig redaktør har du mulighed for at forme FAKS nyhedsbrev og medlemsblad samt sikre en professionel formidling af vores arbejde. Du får stort ansvar og medbestemmelse over opgaverne. Arbejdet vil foregå i samarbejde med andre frivillige, bestyrelsen samt organisationens kommunikationsfrivillige.

Størstedelen af arbejdet foregår hjemmefra. Der planlægges møder omkring udgivelser, strategi mv. Vi mødes fysisk efter behov, og derudover bruger vi telefon/video møder.

Som udgangspunkt følger produktionen et årshjul, så du kan planlægge og tilrettelægge opgaverne, så det passer med dit fritidsliv og arbejde. Du kan se tidligere udgivelser af medlemsbladet og nyheder på vores hjemmeside.

Der er mulighed for forhandling af frivilligkontrakt.

Ansøgning:

Send os nogle beskrivende linjer om dig selv og baggrund. Skriv ”Ansøgning redaktør” i emnefeltet.

Vi ser frem til at høre fra dig.

FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter

 

Mere om FAKS

FAKS - Foreningen af Kroniske Smertepatienter - er en patientforening udelukkende drevet af frivillige hænder i både bestyrelse og lokalafdelinger. Vi arbejder for at forbedre forholdene for de omkring 850.000 mennesker, der er berørt af kroniske smerter samt deres pårørende. Dette sker via sundhedspolitisk arbejde, oplysning, støtte og socialt samvær via vores lokalafdelinger, hjemmeside og sociale medier.  

Læs mere om FAKS

SmerteLinjen er en gratis telefonrådgivningslinje til mennesker med kroniske smerter og pårørende, som vi har drevet siden 2014. Vi har ca 30 frivillige tilknyttet, hvis baggrund er socialrådgivere, smertesygeplejersker, psykologistuderende eller mennesker som selv lever med kroniske smerter. SmerteLinjen modtager økonomisk støttet fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Læs mere om SmerteLinjen

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Virtual Volunteering
 • Opgavetype: Kommunikation og IT, Ledelse af aktiviteter, Praktisk arbejde
 • Arbejdsområde: Politisk arbejde, Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: FAKS
 • Opdateret den: 08.11.20
 • Udløb: 31.01.21