Vi søger frivillige, der kan lide at skabe oplysende, kulturelle arrangementer. Som er fyldte med gode idéer og evnerne til at føre dem ud i livet. Du skal holde af at koordinere og samarbejde, men skal også have lyst til at gøre en forskel selv. 

Jobbet: 

Du få erfaring i at udvikle, planlægge og gennemføre kulturelle events sammen med andre frivillige og ansatte. Arbejdet består i idéudvikling, møder, forberedelse og afvikling af arrangementer. Du har derfor mulighed for at bidrage fra start til slut og sætte dit præg på aktiviteten der, hvor du har dine interesser.  

Frivillig i Grænseforeningen får: 

 • Viden om Danmarkshistorien, Grænselandet, Genforeningen og betydningen for nationale identiteter i DK og Europa 
 • Mulighed for at få netværk udenfor landets grænser, primært med dansktalende i Tyskland 
 • Chancen for at være med i en begivenhed med national bevågenhed i 2020-21, nemlig fejring af genforeningen 
 • Deltagelse i spændende events, hvor du også selv får lov til at opleve eventen som helhed 
 • Oplevelser og del af et helt særligt fællesskab 
 • Et boost på dit CV 
 • Et frivilligbevis efter min. 25 timers engagement 
 • Anerkendelsen af at gøre en forskel for at udbrede forståelsen og kendskabet til mindretalsproblematikker i en dansk kontekst, som andre vil kunne lære af. 

Kort om foreningen 

Midtsjællands Grænseforening har ca. 200 medlemmer i Roskilde, Køge og omegn. Lokalforeningen inviterer onsdag d. 26.8. kl. 17 til et dialogmøde med Grænseforeningens kulturmødeambassadører i Den gamle byrådssal, Byens Hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde. Her bliver der lejlighed til at høre mere.

Grænseforeningen er en folkeoplysende organisation, der har som formål at støtte danskheden i det dansk-tyske grænseland. Grænseforeningen arbejder under sloganet: ”For en åben danskhed”. 

Vi mener, at erfaringerne fra grænselandet, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. 

Grænseforeningen udgiver undervisnings- og oplysningsmateriale og arbejder for, at danskere i alle aldre knytter personlige bånd på tværs af grænsen og lærer af hinandens sprog og kultur. 

Grænseforeningen, der har sekretariat i København, er paraplyorganisation for 55 lokalforeninger over hele Danmark. 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Events og indsamling, Ledelse af aktiviteter
 • Arbejdsområde: Kulturelt arbejde
 • Længere forløb
 • Organisation: Grænseforeningen
 • Opdateret den: 16.07.20
 • Udløb: 12.12.20
Andre jobs fra organisationen: