Vil du hjælpe etniske minoritetskvinder med at engagere sig frivilligt, klare hverdagens udfordringer eller øve dansk?

- Så bliv frivillig social mentor for én, der søger viden om lokal frivillighed, kommunikation med det offentlige og netværk.

HVORFOR BLIVE SOCIAL MENTOR?

 • På få timer om måneden kan du gøre en stor forskel for en medborger.
 • Få praktisk erfaring med mentorværktøjer.
 • Du får mulighed for at erfaringsudveksle og networke med andre frivillige i projektet.
 • Du kan udbygge eget netværk og få kendskab til lokale frivillige indsatser.
 • Du modtager sparring og rådgivning fra mentorkonsulenter under forløbet.

HVAD SIGER JEG JA TIL?

 • At blive matchet med én kvinde.
 • At mødes med din mentee ca. fire timer om måneden i 6-12 måneder. Vi anbefaler, at første møde afholdes i HUSET i Faaborg by. Du og din mentee tilpasser løbende tidsforbruget ud fra behov og muligheder.
 • At udfylde en online GDPR-sikret profil og deltage i et kort indledende telefoninterview, som vi bruger til at sikre det bedste match.
 • Løbende telefonisk sparring fra en af vores mentorkonsulenter, som byder ind med gode råd og værktøjer.

HVEM KAN BLIVE MENTOR?

Du kan blive mentor, hvis du er en tålmodig og lyttende kvinde på minimum 25 år, der bor eller arbejder i eller omkring Faaborg-Midtfyn Kommune. Du skal have erfaring med og viden om dansk social- og arbejdsmarkedskultur, og have lyst til at videregive denne til din mentee. Det betragtes som en fordel, hvis du har kendskab til målgruppen, sproglige kompetencer, kulturel viden og/eller tidligere erfaring med frivilligt arbejde. Dette er dog ikke et krav for at være mentor.

HVEM ER KVINDERNE OG HVORDAN KAN DU HJÆLPE?

Målgruppen er socialt udsatte etniske minoritetskvinder mellem 18 og 60 år. De er typisk fra ikke-vestlige lande, og bor i din egen eller i din nabokommune. Nogle har kun boet i Danmark i få år, og har et meget begrænset kendskab til det danske sprog, job- og uddannelsessystem, mens andre har boet i landet i mange år, og møder fortsat sproglige, sociale eller økonomiske problemstillinger. Kvindernes udfordringer er individuelle, men kan generelt komme til udtryk ved mistrivsel, begrænset tro på egen handleevne samt manglende motivation og ressourcer. Målgruppen er typisk på overførselsindkomst, mens andre er ægtefælleforsørgede, og står derfor helt uden for kommunale tiltag. Herudover kan der være barrierer som:

 • Manglende sproglige kompetencer.
 • Manglende kendskab til IT.
 • Manglende kendskab til uddannelsesmuligheder og arbejdsmarkedet, herunder krav og normer.

Som social mentor kan du være med til at gøre en stor forskel! Ved at indgå i en tillidsfuld én-til-én relation med kvinden, hvor I klarlægger og afhjælper nogle af hendes sproglige, sociale og økonomiske udfordringer, kan I i fællesskab øge hendes trivsel og handleevne. Kvindernes behov og ønsker er individuelle, hvorfor det enkelte forløb kan variere meget. Du kan eksempelvis gøre en forskel gennem:

 • Støtte og vejledning i hverdagens udfordringer (fx kontakt til kommunen, jobcenter og/eller andre offentlige myndigheder).
 • Hjælp til at søge frivilligt arbejde, job eller uddannelse.
 • Hjælp til at udbrede hendes netværk og kendskab til jeres lokalområde.
 • Hjælp til at øve dansk.
 • Sparing omkring hendes økonomi og/eller boligsituation.

Møderne holdes nær dig, så du ikke skal bruge tiden på transport – præcis hvor, bestemmer du sammen med din mentee. Oftest vælger mentorpar at mødes på en cafe, bibliotek, på mentors arbejdsplads eller lignende.

LYDER DET SOM NOGET FOR DIG?

Så er du velkommen til at udfylde formularen ’Kontakt organisation’.

Så ringer vi dig op i en af de efterfølgende dage for at introducere dig til projektet ’Q – et frivilligt fællesskab for etniske minoritetskvinder’, og klæder dig på til mentorgerningen. I den forbindelse har du muligheder for at stille spørgsmål. Vi vil ligeledes stille dig et par opfølgende spørgsmål for at sikre det bedste match.  

Tusind tak på forhånd.

De bedste hilsener,

Q – et frivilligt fællesskab for etniske minoritetskvinder.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Faaborg
 • Opgavetype: Flygtninge og integration, Mentor og voksenven, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Foreningen Nydansker

Info om organisationen:

Foreningen Nydansker
Foreningen Nydansker har organiseret Danmarks største aktive netværk af mentoruddannede...
Foreningen Nydansker har organiseret Danmarks største aktive netværk af mentoruddannede erhvervsfolk. De står til rådighed for flygtninge, nydanskere og unge i 25 af Danmarks kommuner. HVORDAN KAN DU BLIVE EN DEL AF MENTORINDSATSEN FOR BORGERE PÅ INTEGRATIONSYDELSE? Er du forankret i erhvervslivet og har du lyst til at hjælpe en udenlandsk borger på integrationsydelse - herunder flygtninge og EU-borgere - godt på vej til at skabe sig et arbejdsliv i Danmark? Hvis din kommune har indgået samarbejde med Foreningen Nydansker om mentorindsatsen, kan du blive mentor for en borger på integrationsydelse. Erhvervslivet er en helt central aktør, hvis Danmark skal lykkes med at integrere de mange nyankomne.

Læs mere

 • Opdateret den: 27.07.20
 • Udløb: 25.10.20