LØFT er en organisation med hovedkontor i København og er defineret af tre forskellige hovedspor; Evolve, Involve og Transform. 

Indsatsen Evolve, hvor vi søger frivillige med drivkraft, engagement og fagkompetencer, er en dokumenteret indsats for minoritetsetniske unge mellem 15-29 år, der oplever negativ social kontrol / æresrelaterede konflikter. Evolve er et Safespace, hvor vi arbejder helhedsorienteret. Indsatsens infrastruktur består af forskellige fokuserede tilbud, der samlet styrker målgruppens livsmestring og selvstændighed. 

Frivillige i Evolve får træning, løbende sparring og opkvalificering, så hold endelig ikke igen med at søge.

Vi forventer at   

 • du kan afsætte mindst 6 timer på månedsbasis
 • du møder op hver anden onsdag kl. 16-19 i København, hvor vi yder rådgivning eller bistand til specifikke udfordringer
 • du har eller er i gang med en relevant uddannelse eller har erfaring i arbejdet med sårbare unge
 • du behersker et fagligt sprog, også på skrift  
 • du er engageret og stabil
 • du møder de unge i øjenhøjde, du motiverer og opmuntrer 

Vi tilpasser din frivillige stilling indenfor denne vifte af opgaver: 

 • koordinering og planlægning vores tilbud
 • visitation af den unge, hvor man sammen med den unge udarbejder en handleplan
 • evaluering af den enkelte ung samt løbende evalueringssamtaler  
 • opdatering af handleplanen, så vi sikrer at vi er på rette spor
 • skabe kontakt og vedligeholde et løbende samarbejde med relevante aktører omkring den unges liv  
 • kontakte samarbejdspartnere, der er forbundet til Evolves forskellige tilbud  

  Vi kan tilbyde:  

 • En dynamisk, spændende og fagligt udviklende arbejdsplads, hvor du er med fra start og hvor dit bidrag gør en kæmpe forskel
 • Faglig opkvalificering i teori og metode og i vores srukturerede værktøjer 
 • En arbejdsplads, hvor vi anerkender hinandens indsatser, input - personligt, fagligt og socialt udbytte af at være ombord 
 • Et kollegaskab af god energi og hvor vi løfter hinanden
 • En arbejdsplads, der er centralt placeret i København

  

Da du er ansat på frivillig basis, ønsker vi at støtte op om dine muligheder på arbejdsmarkedet. Vi kvitterer altid med en uddybende udtalelse og står til rådighed som reference, når du har været her mindst 6 måneder.  Det er vigtigt for vores organisation at sprede mere positiv social værdi, også for vores frivillige. Her vil du opleve at vi fejrer nye muligheder.  

 Kan du genkende dig selv i ovenstående eller i dele af tilbuddets form, så send ansøgning og CV til vores direktør, Khaterah Parwani

 

 

 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): København K
 • Opgavetype: Børn og unge, Flygtninge og integration, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: LØFT

Info om organisationen:

LØFT

 • Opdateret den: 12.08.20
 • Udløb: 21.08.20