Bestyrelse

Supervision og din rolle

Frivillige møder ofte mennesker med vanskelige og komplekse udfordringer. Det kan byde på dilemmaer og udfordringer i det frivillige arbejde og derfor har man som frivillig brug for sparring og supervision. Formålet med supervisionen er støtte de frivillig i deres rolle og give sparring på de udfordringer, de møder. 

Din rolle

Som supervisor kan du vælge at supervisere en fast gruppe frivillige tre gange om året á tre timer. Du kan også vælge at blive ad-hoc supervisor, der tilkaldes hvis der opstår et særligt behov blandt frivillige, der ikke modtager fast supervision. Det vil typisk være et kort forløb på 1-2 gange supervision. Det er op til dig om du vælger fast supervision, ad hoc supervision eller begge dele.


Hvorfor blive frivillige supervisorer i Røde Kors?

 • Du kommer til at bidrage til at gøre en forskel for flygtninge og familier i en udsat situation
 • Du får mulighed for faglig opkvalificering og træning
 • Du bliver en del af et stærkt Røde Kors fællesskab
 • Du får mulighed for at møde og sparre med andre supervisorer
 • Frivilligt arbejde bidrager til personlig glæde

Om indsatserne

Røde Kors støtter mennesker i en udsat situation igennem forskellige aktiviteter. Som frivillig supervisor vil du stå for supervisionen af frivillige i en eller flere af aktiviteterne. Det kan fx være:

 • Frivillige familievenner, som støtter familier ud fra de ønsker og behov, den enkelte familie måtte have.

 • Qnet tilbyder én til én støtte og fællesaktiviteter for voldsudsatte kvinder og deres børn efter et krisecenterophold.

 • Integrationsaktiviteter i afdelinger over hele landet. Integrationsaktiviteterne kan både foregå i grupper, eksempelvis sociale caféer, og i én til én relationer. 
 • Primus Motor: Mentorordning for nyligt løsladte.


Det praktiske

Vi søger supervisorer flere steder i landet. Det er helt op til dig, om du vil supervisere frivillig fra én eller flere aktiviteter. Det er også op til dig, i hvilket område du ønsker at supervisere.

Udover selve timerne til supervisionen skal lægges forberedelse og kørsel. Vi tilstræber, at supervisionen foregår i dit nærområde, så vidt muligt, men transport kan forekomme og aftales med dig på forhånd. Transportudgifter dækkes naturligvis af Røde Kors. Der vil være tale om tidlig aften supervision og weekendsupervision.

Udover supervisionen skal du deltage på en obligatorisk introduktionsdag d. 24. september 2022.

Vi hører meget gerne fra dig, hvis:

 • Har erfaring med at facilitere gruppesupervision
 • Du er min 30 år
 • Er Cand.psych. eller Cand.pæd.psych. (eller studerende på kandidatuddannelsen), socialrådgiver eller har en anden uddannelse med relevant efteruddannelse
 • Har kendskab til frivillighed og de særlige udfordringer et frivilligt arbejde kan bringe med sig.

Send meget gerne et par ord om dig selv og din motivation. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Vi glæder os til at høre fra dig.  
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Røde Kors
 • Opdateret den: 22.06.22
 • Udløb: 28.08.22
Andre jobs fra organisationen: