Ofte har ældre psykisk udviklingshandicappede ikke mulighed for at deltage i offentlige aktivitetstilbud.

Det resulterer i, at mange mister deres daglige samvær med andre samt det fællesskab de tidligere har været en del af. 

 I samarbejde med Bofællesskabet Vintervej har Røde Kors Aarhus oprettet besøgstjeneste til glæde for de borgere, som ikke længere kan være en del af arbejdsmarkedet og de offentlige tilbud. 

Vi søger én frivillig, der har lyst til at indgå i det koordinerende ledelsesteam, som består af to personer. Ledelsesteamet sørger for at finde de bedste besøgsmatch mellem frivillig og borger under hensyn til interesser og behov. Det kræver en god forståelse for mennesker og evnen til at lytte. Vi ønsker, at borger og frivillig begge får gode oplevelser i hinandens selskab. 

Som frivillig leder i det koordinerende team bliver dine opgaver bl.a.: 

 • At finde, engagereog fastholde et godt team af frivillige besøgsvenner 
 • Matche frivilligemed borgere fra institutionen ud fra interesser  
 • Klæde de frivillige på til opgaven som besøgsven for psykisk udviklingshæmmede borgere 
 • Følge op på besøgsmatch og evaluere i samarbejde med relevante parter
 • Introducere de frivillige for Røde Kors' værdigrundlag, lokale kurser og netværk

 Vi tilbyder bl.a.: 

 • Erfaring i ledelse af frivillige
 • Erfaring i at samarbejde bredt på tværs af institutioner og frivillige organisationer
 • Glæden ved at være med til at gøre en forskel for sårbare borgere
 • Fornøjelsen af at blive en del af Røde Kors'fællesskab 
 • Adgang til kurserog netværk
 • Mulighed for sparring med styregruppens medlemmer og Røde Kors'bestyrelse efter behov. 

 Vi forventer: 

 • Duer en positiv, stabil og samarbejdsorienteret person med mod på organisatoriske opgaver.  
 • Tidsforbrug: ca. 2 - 4 timer ugentligt

 Der er naturligvis stor fleksibilitet ift. timeantal og tidspunkt for, hvornår du lægger dine timer.  

 Kunne du tænke dig at være med til videreføre og udvikle dette tilbud? Så hører vi meget gerne fra dig allerede i dag. 

 Som frivillig i besøgstjenesten bliver du en del af Røde Kors, som er verdens største humanitære organisation. 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Ledelse af aktiviteter
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Røde Kors

Info om organisationen:

Røde Kors

 • Opdateret den: 19.01.21
 • Udløb: 02.02.21
Andre jobs fra organisationen: