Novavi – Et liv uden styrende rusmidler

Vil du faciiitere en selvhjælpsgruppe i alkoholambulatoriet i KØGE

For at fungere som facilitator skal du have gennemført Smart Recovery facilitatorkursus i Novavi -

Interesseret? Så læs videre nu.

Din indsats indebærer facilitering af selvhjælpsgruppen,  én gang pr uge, sammen med en makker.
Selve mødet varer 1,5 time, og der skal laves kaffe/the samt ryddes væk efter mødet.

Der er  pt 2 facilitatorer til selvhjælpsgruppen, og vi kommer til at mangle en ny kollega efterår/vinter 2022.

Gruppen afholdes mandage kl 17 - 18.30

Vi søger facilitatorer med:

 • gode indlevelsesevner, anerkendende adfærd og personligt overskud
 • facilitatorer som kan skabe et trygt, struktureret selvhjælpsgruppemiljø, præget af gensidig respekt

Du skal kunne fungere som en venlig ordstyrer, som prioriterer dagsordenen ud fra den faste struktur og deltagernes ønsker, og du skriver på whiteboard undervejs, ligesom du holder fokus på de mest hjælpsomme og opbyggelige dialoger.

Smart Recovery selvhjælpsgrupper består af
Fælles drøftelser og erfaringsudvekslinger med særligt fokus på livet med afholdenhed fra alkohol og konstruktive problemløsningsstrategier generelt. Drøftelserne tager udgangspunkt i 4-punkts programmet med de dertil hørende inspirerende arbejdsark fra Smart Recovery håndbøger, blandt andet med udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi.

Selvhjælpsgruppernes formål er, at deltagerne opbygger og/eller udvider socialt netværk og drager nytte af hinandens erfaringer samt får gensidig inspiration og støtte i processen henimod at leve et sundt og balanceret liv, hvor alkohol stopper med at styre.

Du må gerne have noget livserfaring, men din forstående indstilling til den oftest lange og krævende proces det er at slippe ud af afhængighedens styring er vigtigst.

VI TILBYDER

 • Gratis deltagelse i Smart Recoverys facilitatorkursus med certifikat før opstart af selvhjælpsgruppe.
  Kurset er fleksibelt, fordi det er opbygget som selvstudie sammenholdt med online møder med undervisere.
  Du får god introduktion og sparring fra kompetente undervisere fra SMART i den digitale læringsproces.
 • Deltagelse i gruppesupervision med projektkoordinator jænvnligt

 • Løbende faglig feedback og sparring med projektkoordinator

 • Et anerkendende, inspirerende læringsmiljø, hvor ansvarlighed, en god tone, seriøsitet og et grin går hånd i hånd

 • Alkoholafhængighed er et stort problem i Danmark og du bliver derfor en del af en vigtig samfundsmæssig indsats, og samtidig får du mulighed for at erhverve flere kompetencer, personligt og/eller fagligt

 • Du lærer nyt eller genopfrisker kognitiv adfærdsterapeutiske teknikker; almenmenneskelige og konstruktive psykologiske værktøjer, som du også kan bruge i dit eget liv.

Du får også mulighed for at øve dig i eller forbedre dine kompetencer inden for facilitering af gruppedrøftelser, guidning og ordstyrer hvervet, hvilket kan kvalificere dit CV.

 Vi forventer

 • At du møder stabilt og koordinerer varetagelsen af grupperne med din makker
 • At du deltager i supervision jævnligt

Kan du sige JA til ovenstående, så glæder vi os til din motiverede ansøgning på max 1 A4 side, hurtigst muligt:) 

Jobsamtaler afholdes løbende med projektkoordinator.

Tryk på ”Kontakt organisationen” for at sende din ansøgning

Om Fonden Novavi
Fonden Novavi tilbyder behandling af alkohol- og stofmisbrug og rådgiver pårørende. Vi er ca. 130 ansatte, primært med social- og sundhedsfaglige uddannelser. En del af Fonden er også Novavi Pensionatet og Novavi Stofrådgivningen. Herudover har vi Novavi Ung Revers, som er et tilbud til børn og unge, der er vokset op i familier med misbrugsproblematikker. Vi varetager samtidig flere opgaver for Kriminalforsorgen; i Nyborg og Jyderup fængsel står vi for døgnbehandlingen, efterbehandlingen, ambulant behandling og forsamtaler, ligesom vi varetager forbehandlingen i arresthusene i Helsingør, Frederikssund, Hillerød og Næstved arrest.Novavì samarbejder med den frivillige forening Landsforeningen Lænken.

Læs mere på www.novavi.dk
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Vestergade 22, 4600 Køge
 • Opgavetype: Ledelse af aktiviteter, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: Novavi

Info om organisationen:

Novavi
 • Opdateret den: 11.10.21
 • Udløb: 16.12.21
Andre jobs fra organisationen: