Novavi – Et liv uden styrende rusmidler

Har du overskud til at hjælpe medmennesker i Danmark, der kæmper med alkoholproblemer?

Kunne du tænke dig at arbejde frivilligt som ONLINE facilitator/mødeguide i Novavi regi cirka 2 timer om ugen?
Dette med at opstarte og varetage en online selvhjælpsgruppe ud fra SMART RECOVERY konceptet?

Så læs videre her😊

Den nye online selvhjælpsgruppe afholdes 1 x pr uge og forventes at starte i OKT/NOV 2021

Gruppemøderne varer 1-1,5 time (ugedag og tidspunkter planlægges senere ud fra det muliges kunst).

Du og din makker faciliterer gruppen hjemme fra hver jeres bopæl, med mindre I bor tæt på hinanden og gerne vil sidde sammen. Det vil sige, at du kan bo i hele Danmark og blive vores kommende facilitator.

Selvhjælpsgrupperne er primært for medlemmer i Landsforeningen Lænken, men hvis der er plads i gruppen kan også personer, der går eller har gået i behandling i et af Novavis ambulatorier deltage i gruppen.
Det betyder, at deltagerne i gruppen kommer fra det meste af landet.

Når du bliver tilknyttet som facilitator i Novavi, giver vi dig et Smart Recovery facilitatorkursus:

VI TILBYDER

 • Gratis deltagelse i Smart Recoverys facilitatorkursus før opstart af online selvhjælpsgruppen
  Kurset foregår hjemme fra din egen bopæl, digitalt, som fleksibelt selvstudie.
  Du skal påregne cirka 20 timers læsning og besvarelse af spørgsmål (måske mere, alt efter læse/skrivetempo) kombineret med online møde

Facilitatorkurset varetages af dygtige undervisere fra Smart Recovery Danmark, så du får god introduktion til selvstudiet og mulighed for løbende sparring undervejs i din digitale læringsproces.

Novavi Selvhjælpsgrupper ud fra Smart Recovery består af:
Ugentlige møder med drøftelser ud fra Smart Recoverys 4-punkts program, som primært tager afsæt i kognitiv adfærdsterapi med brug af psykologiske værktøjer til at tackle hverdagen.
Selvhjælpsgruppernes formål er, at deltagerne opbygger eller udvider deres sociale netværk, og drager nytte af hinandens erfaringer samt får inspiration og støtte i processen henimod at leve et balanceret liv, hvor alkohol stopper med at styre.

Vi søger personer med gode indlevelsesevner, anerkendende adfærd samt personligt overskud til at blive medskabere af et tillidsfuldt, meningsfuldt og struktureret online forum, i form af en selvhjælpsgruppe.

Du må gerne have noget livserfaring, men din forstående indstilling til den oftest lange og krævende proces det er at slippe ud af afhængighedens styring er vigtigst.

Du skal fungere som en empatisk og venlig ordstyrer, som følger den faste SMART struktur og prioriterer dagsordenen, ud fra deltagernes ønsker.  Du støtter gruppedeltagerne i at holde fokus på de mest hjælpsomme og opbyggelige dialoger.

VI TILBYDER OGSÅ

 • Deltagelse i gruppesupervision med projektkoordinator
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling,  løbende faglig feedback og sparring med projektkoordinator
 • Et anerkendende, inspirerende læringsmiljø, hvor fælles ansvarlighed, en god tone og et grin går hånd i hånd
 • At du genopfrisker eller lærer nye kognitive adfærdsterapeutiske teknikker;
  almenmenneskelige og konstruktive psykologiske værktøjer, som du kan bruge i dit eget liv, om du har en afhængighed eller ej
 • Nye kompetencer til dit CV

Vi forventer

 • At du stabilt og på ugentligt basis  varetager selvhjælpsgruppen med din makker/undtaget ferier, helligdage
 • At du jævnligt tager dig tid til at deltage i onlinesupervision/sparring med projektkoordinator

Kan se dig selv i rollen som facilitator, så glæder vi os meget til at modtage din ansøgning hurtigst muligt😊

Tryk på ”Kontakt organisationen” for at sende din ansøgning

Om Fonden Novavi
Fonden Novavi tilbyder behandling af alkohol- og stofmisbrug og rådgiver pårørende. Vi er ca. 130 ansatte, primært med social- og sundhedsfaglige uddannelser. En del af Fonden er også Novavi Pensionatet og Novavi Stofrådgivningen. Herudover har vi Novavi Ung Revers, som er et tilbud til børn og unge, der er vokset op i familier med misbrugsproblematikker. Vi varetager samtidig flere opgaver for Kriminalforsorgen; i Nyborg og Jyderup fængsel står vi for døgnbehandlingen, efterbehandlingen, ambulant behandling og forsamtaler, ligesom vi varetager forbehandlingen i arresthusene i Helsingør, Frederikssund, Hillerød og Næstved arrest.Novavì samarbejder med den frivillige forening Landsforeningen Lænken.

Læs mere på www.novavi.dk
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Ledelse af aktiviteter, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: Novavi

Info om organisationen:

Novavi
 • Opdateret den: 11.10.21
 • Udløb: 16.12.21
Andre jobs fra organisationen: