Stifinderne mangler frivillige til at støtte psykisk sårbare med at fastholde deres aftale med myndigheder mv.

Mange psykisk sårbare er ikke i stand til at overholde deres aftaler med lægen, sygehuset, tandlægen osv. Det vil vi gerne have din hjælp til. Din opgave bliver at køre den sårbare til og fra de aftaler der er indgået.  Det kræver derfor at du har bil.

Du skal også være deltagende i selve møderne, undersøgelser og behandlinger mv. Dette for at kunne hjælpe og støtte den psykisk sårbare med at forstå hvad der gøres og hvorfor. Det er også vigtigt at du er i stand til at have dialogen med den psykisk sårbare når I kører hjemad igen, således at denne bliver beroliget ved at få en forståelse af hvad der er sket. Du kan selv være med at til aftale med instanserne hvornår næste "besøg" er, således det kan passes ind i din kalender også.

Det er kommunens medarbejdere der "visiterer" den psykisk sårbare til vores stifinderprojekt. Og der er løbende samvær med andre frivillige i stifinderprojektet, ligesom der er årlige udflugter mv.

Du tilbydes løbende gratis fagspecifikke kurser der har relevans for dit frivillige arbejde. Og du får kørselsgodtgørelse efter Statens laveste takst når du kører den psykisk sårbare.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Mentor og voksenven, Sundhed og førstehjælp
  • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
  • Længere forløb
  • Organisation: Ældre Sagen

Info om organisationen:

Ældre Sagen

  • Opdateret den: 09.10.20
  • Udløb: 12.12.20