Vi søger en frivillig, der har lyst til at udarbejde og facilitere workshops og oplæg om alkoholvaner og socialt pres for unge på folkeskoler, gymnasier og fritidscentre.

De Frivilliges Hus arbejder på et projekt, der hedder Vær dig – Vær med, som du vil være tilknyttet i praktikforløbet. Med dette projekt vil vi synliggøre alkoholfrie aktiviteter, hvor de unge kan finde nye rummelige fællesskaber, og vi vil arbejde for, at alkohol ikke skal lede til uønsket adfærd, ensomhed eller lavt selvværd. Projektet vil bl.a. arbejde på at skabe en bedre trivsel blandt de unge og bevidstgøre dem om det sociale pres, de lægger på hinanden.

Vær dig – Vær med består i instagramsiden @vaer_dig_vaer_med og facebookgruppen ’Vær dig – Vær med’. På instagramprofilen kan de unge finde alkoholfrie aktiviteter og møde ligesindede unge, der åbner op og fortæller om dem selv, alkoholfrie aktiviteter og deres forhold til alkohol. I Facebookgruppen kan de unge finde og invitere hinanden med til alkoholfrie events.

Det næste skridt er, at vi vil udvikle og udføre workshops ude på uddannelsesinstitutionerne og fritidscentrene, hvor unge skal arbejde indgående med de udfordringer, projektet tager afsæt i. Målet er at bevidstgøre unge om hinandens trivsel og vise mere hensyn til hinanden. Derfor vil vi både at række ud til de unge, der har brug for alkoholfrie fællesskaber, men også at nå ud til de unge, der kan være med til at støtte disse unge. Workshopsne skal laves i to versioner, én til de unge i udskolingen og fritidscentrene og én til ungdomsskoleeleverne, sådan at de er tilpasset elevernes alder.

Desuden vil vi også sprede budskabet med oplæg på folkeskoler og ungdomsuddannelser i Aalborg. Dette skal være med til at gøre de unge bevidste om hinandens udfordringer, synliggøre løsninger og skabe trafik på projektets profiler på SoMe.

Din opgave kan bestå i:

 1. Opsøgende arbejde i forhold til samarbejdspartnere blandt folkeskoler, ungdomsuddannelser og fritidscentre.
 2. Udarbejde en workshop i to versioner, der har til formål at øge unges bevidsthed om det sociale pres omkring alkohol.
 3. Facilitere workshops på folkeskoler, gymnasier og fritidscentre.
 4. Udføre indledende tests af workshopsnes effekt og tilpasse workshopsne.
 5. Udarbejde en evalueringsmetode, der kan vise effekten af workshopsne.
 6. Bidrage med erfaringer til en guide i, hvordan man kan lave en workshop for unge om alkohol.
 7. Holde oplæg på folkeskoler og ungdomsuddannelser.

Hvad får du ud af det?

Som frivillig på projektet vil du være med til at gøre en forskel for unge i alderen 15-21 år, der kæmper med ensomhed, selvværdsproblematikker og uønsket adfærd som følge af de unges alkoholkultur. Desuden vil du få relevant erhvervserfaring og mulighed for at udvikle dig både fagligt og socialt. Dit frivilligjob vil blive tilpasset dine behov og ønsker ift. arbejdstid og opgaver. 

 

Vi håber at høre fra dig :) 

__________________________________________

De Frivilliges Hus er et frivilligcenter. Vi støtter, synliggør og sparrer det frivillige sociale arbejde og de frivillige sociale foreninger i Aalborg Kommune. Vi er et hus, du kan bruge som borger, som frivillig, som forening og hvis du arbejder indenfor den sociale sektor. De Frivilliges Hus er stedet, der samler alle tråde i det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Børn og unge, Rådgivning og selvhjælp, Sundhed og førstehjælp
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Kulturelt arbejde , Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: De Frivilliges Hus - Aalborg
 • Opdateret den: 13.10.20
 • Udløb: 14.12.20