Børns Voksenvenner skaber venskaber mellem børn med spinkle voksennetværk og frivillige voksne med tid og overskud til at gøre en forskel for et barn. Årsagen til barnets spinkle voksennetværk kan være skilsmisse, dødsfald eller svære handicaps i familien.

Som frivillig matcher er du med til at sikre, at venskaberne mellem børn og voksne bliver skabt på det bedst mulige grundlag. Vi danner venskaberne på baggrund af foreningens koncept og vores systematiserede og grundige screenings- og matchproces med interviews, hjemmebesøg og uddannelsesforløb. Den store grundighed er med til at skabe tryghed hos både frivillige og forældre.

Hvad går arbejdet som frivillig matcher ud på?

  • Rekruttere frivillige voksenvenner
  • Godkende frivillige voksenvenner og børn via interviews, hjemmebesøg og kurser
  • Matche børn og voksenvenner på baggrund af bl.a. kemi, geografi og interesser
  • Tæt opfølgning af venskabet det første år og støtte til både voksenven og forælder/barn

Hvad kræver det af dig?

For at blive matcher skal du gennemføre Børns Voksenvenners matcher-uddannelse og have en relevant børne- eller socialfaglig baggrund, som fx pædagog, lærer, sygeplejerske, psykolog eller socialrådgiver. Har du en anden uddannelsesbaggrund, kan du indgå i matcher-arbejdet som medmatcher.

Ligesom vores øvrige frivillige skal du kunne fremvise en ren børne- og straffeattest.

At være frivillig matcher er et fleksibelt arbejde, som vil variere i tid, men forvent gennemsnitligt 3-4 timer om ugen. 

Om Børns Voksenvenner

Børns Voksenvenner er en landsdækkende frivillig forening. Vi er til stede i omkring 60 kommuner og har over 1500 frivillige, som understøttes af områdekontorer flere steder i landet og et landssekretariat i København.

Vi har skabt venskaber siden 1990, og vores erfaring er, at venskaber gennem Børns Voksenvenner giver børn øget selvværd og mod på nye udfordringer.

Børns Voksenvenner er en ikke-politisk forening uafhængig af religion, økonomiske interesser og offentlige myndigheder.

Du kan læse mere om Børns Voksenvenner på www.voksenven.dk

 

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Arbejdsplads(er): Kolding
  • Opgavetype: Børn og unge
  • Længere forløb
  • Organisation: Børns Voksenvenner
  • Opdateret den: 23.09.20
  • Udløb: 12.12.20
Andre jobs fra organisationen: