Vi har ydet socialrådgivning siden 1975 og har travlt og vi har derfor brug for 2 nye frivillige socialrådgivere eller studerende på overbygningen, der kan hjælpe os med at:

- Besvare telefoniske henvendelser fra borgere.

- Hjælpe borgere i sager, som kræver skriftlig behandling (eksempelvis anke/klage). Denne del af rådgivningen kræver forudgående erfaring.  

Vi har brug for 2 nye frivillige hver anden onsdag i tidsrummet 17-19. Det drejer sig foreløbig om onsdage i lige uger.  

 

Arbejdsopgaver

Vi tilbyder gratis og fortrolig hjælp til besvarelse af socialretlige og juridiske spørgsmål. Det kan enten være i form af rådgivning, som afslutter efter en enkelt samtale eller et sagsforløb. Socialrådgivere og jurister arbejder i teams i de sager, som kræver skriftlig behandling. 

I det frivillige arbejde i Den Social-Juridiske Rådgivning vil du kunne anvende din faglighed, og hjælpe socialt udsatte borgere, som er i tvivl om deres rettigheder. Mange henvender sig, da de ikke forstår eller ikke er enig i afgørelsen modtaget fra offentlige myndigheder, andre henvender sig i for at få rådgivning om sagen i sin helhed. Vi arbejder ofte med sager, som ligger inden for beskæftigelsesområdet, så som ophør af sygedagpenge, kontanthjælp eller pension og handicapområdet, så som bil, hjemmeboende mindreårige børn og myndige børn. 

Du vil komme til at gøre en forskel.

Vi følger retningslinjerne, der løbende justeres i forbindelse med COVID-19, der i øjeblikket medfører at vi ikke tager imod personlige henvendelser. Rådgivningen foregår derfor kun telefonisk samt ved mailkorrespondance.

 Praktisk

Stillingen er frivillig og derfor ulønnet. Vi forventer, at du som minimum skal komme en gang om ugen samt afholder vi et månedligt aftenmøde. Er du interesseret, bedes du fremsende og en ansøgning samt vedlægge relevant dokumentation eller du kan også ringe. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Rådgivning og selvhjælp
  • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: Frivilligcenter SR-Bistand

Info om organisationen:

Frivilligcenter SR-Bistand

  • Opdateret den: 20.10.20
  • Udløb: 12.01.21
Andre jobs fra organisationen: