Mødrehjælpens lokalforening i Næstved søger 2 aktivitetsansvarlige, et antal tovholdere og en masse aktivitetsfrivillige.

Vores lokalforening har drevet egen børnetøjsbutik i Vinhusgade i årevis. Pr. 1. februar 2021 flytter vi op i Ringstedgade (I den venstre halvdel af det nuværende Søstrene Grene) og åbner en endnu større børnetøjsbutik. Overskuddet fra driften af butikken går bla. til at lave aktiviteter for lokalområdets gravide og børnefamilier.

Vi søger lige nu efter:

*  1-2 aktivitetsansvarlige, som vil indgå i bestyrelsen

*  Et antal tovholdere - en tovholder er den ansvarlige for een type aktiviteter, f.eks. ansvarlige for ture, eller børnefødselsdage

*  En masse aktivitetsfrivillige - en aktivitetsfrivillig, er een som gerne vil deltage på selve aktiviteten, men som ikke nødvendigvis har tid eller lyst til at indgå i planlægnignsarbejdet... een som deltager på selve dagen.


Lokalforeningerns aktiviteter består typisk af tre typer aktiviteter: 

"Oplevelsesaktiviteter", hvor lokalforeningen arrangerer "oplevelser" for børnefamilier, som ellers ikke ville have adgang til en sådan aktivitet (pga. økonomiske årsager eller andre årsager). Et typisk eksempel er en tur til en forlystelsespark i sommerferien. Vi har i år haft ture til BonBon land, til den Blå Planet, til Øens dyr ved Vordingborg og haft deltagere på en Mødrehjælps-sommerlejr ved Vordingborg.

"Støtteaktiviteter", hvor lokalforeningen formidler "oplevelser" (men ikke selv deltager) for børnefamilier som ellers ikke ville have adgang til en sådan oplevelse. Et typisk eksempel er vores "Rullende kagemand" hvor et fødselsdagsbarn kan holde en komplet børnefødselsdag for klassen, trods familiens eventuelt anstrengte økonomi (eller andre årsager). Vi har også delt biograf-billetter ud til en masse familier.

"Sociale netværksskabende aktiviteter", hvor lokalforeningen arrangerer en række ensartede aktiviteter for de lokale børnefamilier, som foruden at få selve oplevelsen, efterhånden støder ind i nogle af de samme andre børnefamilier og dermed begynder at danne netværk. Et typisk eksempel er "Natur og Familie" ture ud i den lokale natur, for grupper af lokale familier, typisk en gang om måneden.

Arbejdsopgaver

En lokalforenings bestyrelse består af en formand, en kasserer, een helst to aktivitetsansvarlige, een helst to butiksansvarlige og en kommunikationsansvarlig. Ialt 5-7 bestyrelsesmedlemmer.

Som aktivitetsansvarlig er du bl.a. med til at

*  Varetage det overordnede ansvar for foreningens aktiviteter
*  Varetage ledelsen af foreningens aktivitetsudvalg, som består af tovholderne for aktiviteterne
*  Igangsættelse af nye aktivitetstiltag i foreningen samt videreførsel af igangsatte aktiviteter
*  Samarbejde med andre lokale aktører / foreninger om aktiviteter
*  Ansvar for økonomien på aktivitetsudvalgets område i bestyrelsen
*  Du er velkommen til at deltage i de mange aktiviteter, (men det er absolut intet krav)

Som tovholder er du bl.a. med til:

*  Varetagelse af ansvaret for een enkelt type aktiviteten
*  Planlægning af aktiviteten (erne)
*  Koordinering af de involevrede aktivitetsfrivilliges deltagelse
*  Modtagelse og besvarelse af tilmeldigner / ansøgninger vedr aktiviteten
*  Du deltager på de fleste aktiviteter (indenfor dit ansvarsområde), men ikke nødvendigvis hver gang


Som aktivitetsfrivillig:

*  Deltager du på de aktiviteter du har lyst til at være med til
*  Er du måske med til at planlægge nogle aktiviteter
*  Påtager du dig delopgaver under aktiviteten, typisk praktiske opgaver

Lokalforenings bestyrelsen og den aktivitetsansvarlige bliver løbende understøttet af Mødrehjælpens foreningskonsulent, ligesom der på Mødrehjælpens Intranet "Frivillignet" er et meget omfattende udbud af vejledninger i de mange forskellige typer aktiviteter. Der afvikles regelmæssigt "Temadage" på aktivitetsområdet.

Om dig

Du har tid og lyst til at engagere dig og deltage aktivt i at udvikle og vedligeholde lokalforeningens arbejde. Du er initiativrig og god til at samarbejde med andre om at planlæggeog gennemføre aktiviteter. Måske har du kendskab til målgruppen eller erfaring med at opbygge og drive en frivillig forening.

Vi forventer, at du

 • Kan bidrage med ca. 8-12 timer om måneden, hvor nogle opgaver kan løses hjemmefra
 • Tager ansvar og deltager i arbejdsfordelingen i bestyrelse
 • Kan deltage i bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måneden
 • Er loyal over for værdier og målsætninger i Mødrehjælpens lokalforening

Det får du bl.a. ud af at være frivillig i vores lokalforening

 • Mulighed for at hjælpe en sårbar målgruppe
 • Erfaring med beslutningsprocesser og samarbejde i en frivilligdrevet forening
 • Stor medbestemmelse og mulighed for at sætte dit præg på udviklingen aflokalforeningen
 • Tilbud om kurser inden for bestyrelsesarbejde, rekruttering og fastholdelse af frivillige mm. 

Om os

Mødrehjælpen er en organisation i rivende udvikling. Lokalforeningen i Næstved har til formål at afholde aktiviteter, som skaber netværk og forbedrer hverdagen for gravide og børnefamilier i lokalområdet. Derudover driver lokalforeningen en børnetøjsbutik med genbrug til børn, hvor overskuddet går til aktiviteter for målgruppen i lokalområdet og til Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning

For yderligere information

Jakob Knudsen, foreningskonsulent


Facebook

Følg os på ”Mødrehjælpen Næstved lokalforening”
https://www.facebook.com/moedrehjaelpennaestved


Bliv ven med os:
https://www.facebook.com/MHJNaestved


På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Ledelse af aktiviteter, Praktisk arbejde
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Humanitært arbejde, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Mødrehjælpen

Info om organisationen:

Mødrehjælpen

 • Opdateret den: 17.10.20
 • Udløb: 31.12.20
Andre jobs fra organisationen: