Mødrehjælpen stifter en lokalforening på Vesterbro, som skal dække lokalområdet Vesterbro, Sydhavn og Valby i slutningen af 2020. Mødrehjælpens rådgivning i København ligger på Vesterbro i Abel Cathrines Gade 13 med en filial i Sydhavnskvarteret. Den kommende  lokalforening skal dels understøtte de ansatte rådgivernes indsats med frivilligtdrevne aktiviteter for de fædre, mødre og børn som modtager støtte fra rådgiverne og dels lave aktiviteterne rettet mod alle gravide og børnefamilier i lokalområdet.

Der afholdes en række Informationsmøder i oktober og november, hvor interesserede kan komme og høre mere om hvordan man som frivillig, kan gøre en forskel for børnefamilierne i lokalområdet, i den kommende lokalforening.

Møderne foregår:

*Tirsdag, 27. oktober, kl. 17:00
*Onsdag, 28. oktober, kl. 19:00
*Tirsdag, 3. november, kl. 19:00

Af corona-hensyn er forudgående tilmelding nødvendig. Læs her hvordan du tilmelder dig...

https://www.facebook.com/groups/mhjvesterbrosoger/

Efter de tre Informationsmøder, afholdes et opfølgende/uddybende møde for de som er potentielt interesserede i at indgå i bestyrelsesarbejdet. Processen afsluttes med en stiftende generalforsamling, hvor foreningens første bestyrelse vælges...


Kommunikationsfrivillige søges til den nye lokalforening:

Det er målet at lave et decideret kommunikationsudvalg, bestående af 2-3 kommunikationsfrivillige, som sammen står for både den interne kommunikation til foreningens frivillige og den udadvendte kommunikation til potentielle deltager ei aktiviteterne og til potentielle nye frivillige.

Medier

Vore lokalforeningers kommunikationsfrivillige arbejder typisk med:

 • SoMe Markedsføring, ivrig men velorganiseret og sober, med (gerne egne) videoer og billeder via en ekstern Facebookside med tilhørende Instagram og en intern lukket Facebookgruppe for de frivillige.
 • Understøttelse af Fonden Mødrehjælpens (landsdækkende) kommunikationsindsats i forbindelse med større kampagner (f.eks. op til jul og sommerferien).
 • Traditionel omtale i lokalaviserne, pressemeddelelser og en rigtig god personlig relation til de lokale medier, som ofte gerne bringer en god historie om jeres aktiviteter og om det at gøre en forksel for andre via frivillighed.
 • Anvendelse af plakater, foldere og løbesedler til rekruttering af frivillige og af deltagere til aktiviteterne.
 • Tilstedeværelse på lokale markeder eller udstillinger med henblik på rekruttering af frivillige eller promovering af foreningen.
 • Alle jeres egne skøre ideer...

Mulighederne er mange, og de forskellige lokalforeningers kommunikationsudvalg er ret gode til at inspirere hinanden. En god idé fra een by dukker hurtigt op i adskillige andre lokalforeninger... Mødrehjælpens lokalforeningers mange kommunikationsfrivllige har deres egen lukkede Facebook-gruppe, hvor ideerne spredes og vendes.

Mødrehjælpen har også vores eget intranet, "Frivillignet", hvor der bla. ligger et væld af skabeloner og vejledninger. I skal derfor ikke selv til først at designe et logo, finde på gode formuleringer eller opfinde den dybe tallerken. Det har andre gjort før jer, og I kan på Frivillignet finde masser af inspiration og vejledning, så I hurtigt kommer ret godt igang. Ofte skal du bare ændre lidt i xxx teksten, indsætte jeres eget bynavn og lokale logo, så er du kørende.

Om dig

Du har tid og lyst til at engagere dig og deltage aktivt i, at synliggøre lokalforeningens aktiviteter og butik i lokalområdet. Du er initiativrig, kreativ med gode samarbejdsevner og er typen som får tingene fra hånden.

Nogle af Mødrehjælpens kommunikationsfrivillige studerer kommunikationsrelaterede fag på deres uddannelser; en del er nyuddannede på dagpenge på jagt efter deres første lønnede job, altimins de bruger os til at få praktisk meget anvendelig erfaring (og fagrelevant lidt til CVet), andre igen er almindelige hyppige Facebookbrugere med mange lærerige timer foran skærmen bag dem...

Vi forventer, at du

 • kan bidrage med ca. 8 timer om måneden, hvor mange af opgaverne kan løses hjemmefra, når du har tiden.
 • kan deltage i møder ca. 8 gange om året
 • er loyal over for værdier og målsætninger i Mødrehjælpen.

Det får du bl.a. ud af at være frivillig i vores lokalforening

 • Mulighed for at hjælpe en sårbar målgruppe.
 • Erfaring med at bruge sociale medier, skrive pressemeddelelser og opdrive samarbejdsrelationer, der styrker en socialhumanitær forenings synlighed.
 • Tilbud om kurser inden for kommunikation, sociale medier mm.
 • Erfaring med beslutningsprocesser og samarbejde i en frivilligdrevet forening.

Om os

Mødrehjælpens lokalforening på Vesterbro stiftes ultimo 2020. Foreningens bestyrelse forventes at bestå af syv medlemmer, med en formand og en kasserer. Hertil en kommunikationsansvarlig (leder af kommunikationsudvalget), en fundraisingsansvarlig (leder af fundraisingsudvalget) og to aktivitetsansvarlige. Den ene aktivitetsansvarlige har ansvaret for aktiviteterne som understøtter rådgivnignens arbejde, mens den anden aktivitetsansvarlige har ansvaret for aktiviteterne rettet mod børnefamilierne i lokalområdet. Som rosinen i pølseenden har bestyrelsens syvende medlem, næstformanden, ansvaret for "HR", ved gennem fælelsarrangementer, at sikre at foreningens mange frivillige på kryds og tværs i udvalgene, føler et fælleskab og samtidig bliver klædt på fagligt til at hjælpe lokalområdets børnefamilier.

Følg os på ”Mødrehjælpen Vesterbro lokalforening”
https://www.facebook.com/MHJVesterbro/


Bliv medlem af Facebook-gruppen
https://www.facebook.com/groups/mhjvesterbrosoger/

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Kommunikation og IT
 • Arbejdsområde: Humanitært arbejde, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Mødrehjælpen

Info om organisationen:

Mødrehjælpen

 • Opdateret den: 19.10.20
 • Udløb: 17.01.21
Andre jobs fra organisationen: