Mødrehjælpen stifter en lokalforening på Vesterbro, som skal dække lokalområdet Vesterbro, Sydhavn og Valby i slutningen af 2020. Mødrehjælpens rådgivning i København ligger på Vesterbro i Abel Cathrines Gade 13 med en filial i Sydhavnskvarteret. Den kommende  lokalforening skal dels understøtte de ansatte rådgivernes indsats med frivilligtdrevne aktiviteter for de fædre, mødre og børn som modtager støtte fra rådgiverne og dels lave aktiviteterne rettet mod alle gravide og børnefamilier i lokalområdet.

Der afholdes en række Informationsmøder i oktober og november, hvor interesserede kan komme og høre mere om hvordan man som frivillig, kan gøre en forskel for børnefamilierne i lokalområdet, i den kommende lokalforening.

Møderne foregår:

*Tirsdag, 27. oktober, kl. 17:00
*Onsdag, 28. oktober, kl. 19:00
*Tirsdag, 3. november, kl. 19:00

Af corona-hensyn er forudgående tilmelding nødvendig. Læs her hvordan du tilmelder dig...

https://www.facebook.com/groups/mhjvesterbrosoger/

Efter de tre Informationsmøder, afholdes et opfølgende/uddybende møde for de som er potentielt interesserede i at indgå i bestyrelsesarbejdet. Processen afsluttes med en stiftende generalforsamling, hvor foreningens første bestyrelse vælges...

Som fundraiser står du f.eks. for at

 • Finde og søge lokale fonde om støtte til aktiviteter for områdets børnefamilier
 • Holde oplæg i lokale loger og foreninger for at udbrede kendskabet til foreningens virke og gerne opnå økonomisk støtte derfra til vore aktiviteter
 • Indgå aftaler med lokale virksomheder, oftest supermarkeder, med henblik på naturalie-donationer til vore aktiviteter (alt fra brik-juices og sandwiches til cykelanhængere til turene

Optimalt set er i et par stykker som samarbejder om fundraisingsopgaven i et fundraisingsudvalg. Du må derfor gerne inddrage andre i arbejdet.

Om dig

Du er god til at formulere dig både skriftligt og/eller mundtligt. Du er udadvendt og kan lide at opsøge og pleje kontakten til partnere og donorer med henblik på at skaffe midler til gennemførelse af foreningens aktiviteter for målgruppen. Du kan samarbejde med medlemmer i lokalforeningsbestyrelsen, men kan også arbejde selvstændigt.

Vi forventer af dig, at du

 • kan bidrage med 4-5 timer om måneden, hvor en del af opgaverne løses via e-mail og telefon
 • har lyst til at bidrage til lokalforeningens udvikling og finde på tiltag, som styrker foreningens arbejde
 • har evt. lyst til indgå i bestyrelsen og deltage i bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måneden
 • er loyal over for værdier og målsætninger i Mødrehjælpen

Det får du bl.a. ud af at være frivillig i vores lokalforening

 • netværk af dygtige medfrivillige, som brænder for at gøre en forskel for udsatte børnefamilier
 • ansvar og medbestemmelse omkring lokalforeningens indsatser
 • sparring på dine ansøgninger og mulighed for at deltage i kurser, som giver dig ny læring eller skærper dine eksisterende kompetencer
 • indsigt i hvordan en frivillig forening arbejder med at udvikle projekter
 • erfaring med kapacitetsopbygning af en frivillig forening og indsigt i projektudvikling og
  -styring

Om os

Mødrehjælpens lokalforening på Vesterbro stiftes ultimo 2020. Foreningens bestyrelse forventes at bestå af syv medlemmer, med en formand og en kasserer. Hertil en kommunikationsansvarlig (leder af kommunikationsudvalget), en fundraisingsansvarlig (leder af fundraisingsudvalget) og to aktivitetsansvarlige. Den ene aktivitetsansvarlige har ansvaret for aktiviteterne som understøtter rådgivnignens arbejde, mens den anden aktivitetsansvarlige har ansvaret for aktiviteterne rettet mod børnefamilierne i lokalområdet. Som rosinen i pølseenden har bestyrelsens syvende medlem, næstformanden, ansvaret for "HR", ved gennem fælelsarrangementer, at sikre at foreningens mange frivillige på kryds og tværs i udvalgene, føler et fælleskab og samtidig bliver klædt på fagligt til at hjælpe lokalområdets børnefamilier.

Følg os på ”Mødrehjælpen Vesterbro lokalforening”
https://www.facebook.com/MHJVesterbro/


Bliv medlem af Facebook-gruppen
https://www.facebook.com/groups/mhjvesterbrosoger/

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Kommunikation og IT, Økonomi og fundraising
 • Arbejdsområde: Humanitært arbejde, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Mødrehjælpen

Info om organisationen:

Mødrehjælpen

 • Opdateret den: 19.10.20
 • Udløb: 17.01.21
Andre jobs fra organisationen: