Mødrehjælpen stifter en lokalforening på Vesterbro, som skal dække lokalområdet Vesterbro, Sydhavn og Valby i slutningen af 2020. Mødrehjælpens rådgivning i København ligger på Vesterbro i Abel Cathrines Gade 13 med en filial i Sydhavnskvarteret. Den kommende  lokalforening skal dels understøtte de ansatte rådgivernes indsats med frivilligtdrevne aktiviteter for de fædre, mødre og børn som modtager støtte fra rådgiverne og dels lave aktiviteterne rettet mod alle gravide og børnefamilier i lokalområdet.

Der afholdes en række Informationsmøder i oktober og november, hvor interesserede kan komme og høre mere om hvordan man som frivillig, kan gøre en forskel for børnefamilierne i lokalområdet, i den kommende lokalforening.

Møderne foregår:

*Tirsdag, 27. oktober, kl. 17:00
*Onsdag, 28. oktober, kl. 19:00
*Tirsdag, 3. november, kl. 19:00

Af corona-hensyn er forudgående tilmelding nødvendig. Læs her hvordan du tilmelder dig...

https://www.facebook.com/groups/mhjvesterbrosoger/

Efter de tre Informationsmøder, afholdes et opfølgende/uddybende møde for de som er potentielt interesserede i at indgå i bestyrelsesarbejdet. Processen afsluttes med en stiftende generalforsamling, hvor foreningens første bestyrelse vælges...

Som kasserer er du bl.a. ansvarlig for

 • budgetlægning og -opfølgning i samarbejde med resten af bestyrelsen
 • løbende bogføring og overblik over indtægter og udgifter
 • betaling af regninger og udlæg til lokalforeningens indkøb og aktiviteter
 • løbende rapportering om foreningens økonomi til bestyrelsen
 • aflæggelse af projekt-regnskaber til de af donorerne som forlanger et sådant
 • udarbejdelse af årsregnskab, samt aflevering af dette til revisor
 • fremlæggelse af regnskabet på den årlige generalforsamling


Om dig

Du er ansvarlig, struktureret og god til at samarbejde med andre. Det kan være, at du har erfaring med bogholderi/regnskab fra dit professionelle virke eller fra tidligere engagement i foreningsregie. Måske har du bare flair for tal og går med et ønske om at lære mere om bogholderi/regnskaber.

Vi forventer, at du

 • kan bidrage med 5-8 timer om måneden, hvor en stor del af opgaverne løses hjemmefra
 • kan håndtere eller har lyst til at lære det elektroniske bogføringssystem (e-conomic) at kende
 • kan deltage i bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måneden
 • er loyal over for værdier og målsætninger i Mødrehjælpens lokalforening

Det får du bl.a. ud af at være frivillig som kasserer

 • erfaring med foreningsøkonomi, regnskabsaflæggelse mm.
 • erfaring med beslutningsprocesser og samarbejde i en frivilligdrevet forening
 • ansvar for en vigtig opgave i driften af lokalforeningen
 • mulighed for sparring og deltagelse i relevante kurser udbudt af Mødrehjælpen
 • et netværk af engagerede mennesker, der brænder for hinanden og en god sag


Om os

Mødrehjælpens lokalforening på Vesterbro stiftes ultimo 2020. Foreningens bestyrelse forventes at bestå af syv medlemmer, med en formand og en kasserer. Hertil en kommunikationsansvarlig (leder af kommunikationsudvalget), en fundraisingsansvarlig (leder af fundraisingsudvalget) og to aktivitetsansvarlige. Den ene aktivitetsansvarlige har ansvaret for aktiviteterne som understøtter rådgivnignens arbejde, mens den anden aktivitetsansvarlige har ansvaret for aktiviteterne rettet mod børnefamilierne i lokalområdet. Som rosinen i pølseenden har bestyrelsens syvende medlem, næstformanden, ansvaret for "HR", ved gennem fælelsarrangementer, at sikre at foreningens mange frivillige på kryds og tværs i udvalgene, føler et fælleskab og samtidig bliver klædt på fagligt til at hjælpe lokalområdets børnefamilier.

Følg os på ”Mødrehjælpen Vesterbro lokalforening”
https://www.facebook.com/MHJVesterbro/


Bliv medlem af Facebook-gruppen
https://www.facebook.com/groups/mhjvesterbrosoger/


På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Økonomi og fundraising
 • Arbejdsområde: Humanitært arbejde, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Mødrehjælpen

Info om organisationen:

Mødrehjælpen

 • Opdateret den: 18.10.20
 • Udløb: 15.01.21
Andre jobs fra organisationen: