Om jobbet                                                     

Vi har lige åbnet en café i OPUS på Amager, som skal fungere som et fristed og åndehul for de unge som er i behandling her - og vi mangler dig til at supplere vores team dygtige og dedikerede frivillige, som driver caféen i tæt samarbejde med personalet i OPUS!

Vi søger flere peers (mennesker med personlig erfaring med behandlingspsykiatrien), som har lyst til at bidrage til vores frivillige tilbud. Caféen vil have til formål at støtte unge i at bryde ensomhed med fokus på fællesskab, åbenhed, tillid og på at blive mere fortrolig med det at være social. I caféen får de unge mulighed for at møde andre, som de kan udveksle erfaringer og oplevelser med om at være ung med en psykisk lidelse. I caféen kan man også have en uformel snak, spille spil, gå en tur, være kreativ osv. Caféen kan derudover bruges til at bygge bro til andre fællesskaber uden for OPUS f.eks. igennem besøg hos kommunale og frivillige tilbud. Det kan også være noget helt tredje, som du kan byde ind med!

Du vil få en unik chance for at være med til at udvikle og opstarte dette tilbud sammen med vores team af frivillige peers og OPUS-medarbejdere.

Vores ønsker til dig

 • At du har, eller har haft, en psykisk lidelse (gerne indenfor psykosespektrummet) og har været i behandling i psykiatrien
 • At du er kommet så langt i din egen recovery-process, at du kan være der for andre
 • At du er pligtopfyldende og mødestabil
 • At du er åben, fordomsfri og imødekommende
 • At du har indsigt i og forståelse for, hvad en psykisk lidelse gør ved et ungt menneskes liv
 • At du har lyst til at dele dine egne erfaringer og viden, og har en fornemmelse for balancen mellem at dele og lytte
 • At du har et nuanceret syn på behandlingspsykiatrien og har fokus på at give håb for bedring
 • At du har lyst til at være vært og tage medansvar for, at alle i caféen føler sig velkomne

Vi tilbyder

 • Indflydelse og ansvar ifm. løbende udvikling af café-tilbuddet
 • Peer-uddannelse i samarbejde med Recovery Lab
 • Mulighed for at få erfaring i at bruge sig selv i arbejdet med andre
 • Mulighed for deltagelse i kurser på Skole på Tværs
 • Medlemskab af peer-netværket
 • Et andet indblik i psykiatrien og dets virke
 • Gruppesupervision
 • God introduktion til arbejdet med unge med psykiske lidelser
 • Et samarbejde med et engageret og kompetent OPUS team
 • En anbefaling efter ansættelse i længere periode

Vilkår for ansættelsen

 • Det er tale om frivillige stillinger, dvs. ikke lønnet arbejde
 • Der vil blive udarbejdet et dokument, der beskriver vilkår for samarbejdet
 • Vi søger frivillige, som kan forpligte sig til at arbejde 3-4 timer ugentligt ca. 3 gange om måneden i en periode på minimum et år.

Om os

Vi har på nuværende tidspunkt ansat 4 frivillige peers med personlig erfaring med psykisk sygdom, og vi ønsker os nogle flere til at supplere deres arbejde og styrke holdet.

OPUS er et ambulant behandlingstilbud for unge mellem 18-35 år med psykolidelser i psykiatrien. OPUS teamet består aktuelt af 20 tværfaglige medarbejdere fordelt i to mindre teams med hver en overlæge samt en afdelingslæge knyttet til begge teams. Der går over 200 unge mennesker i behandling ved OPUS teamet på Amager. Ambulatoriet er præget af stor aktivitet og engagement, hvor det tværfaglige samarbejde og faglig sparring er en central del af hverdagen. Ledelsen af teamet udgøres af en teamleder og en speciallæge i psykiatri. Derudover er teamet sammensat af socialrådgivere, psykologer, ergoterapeuter, sygeplejersker, fysioterapeut samt en lægesekretær. Yderligere information kan du finde på: http://www.opuskbh.dk

Information og ansøgningsfrist

Hvis ovenstående har vakt din interesse, så send en motiveret ansøgning, hvor du skriver lidt om dig selv, hvad du kan byde ind med, og hvorfor du ønsker at blive en del af vores frivillige peers i OPUS på Amager.

OBS! Ansøgningen og eventuelt andre dokumenter skal sendes til den e-mail adresse du får oplyst EFTER du har trykket på knappen "kontakt organisationen" og har sendt dine kontaktoplysninger.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Børn og unge, Café og værested, Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: Region Hovedstadens Psykiatri - Psykiatrisk Center Amager
 • Opdateret den: 22.10.20
 • Udløb: 18.01.21