Bedre Psykiatris velfungerende lokalafdeling i Vejle søger en kasserer på frivillig basis til en af bestyrelsens vigtigste poster - kassererposten.

Nogle af Bedre Psykiatri Lokalafdelings mange opgaver er bl.a. at afholde arrangementer, herunder Foredrag, Kurser, Samtaleforløb,

Pårørende Cafe, Bisidder for pårørende, Deltage i udvalg indenfor psykiatrien m.m. i Vejle Kommune og Region Syddanmark.

Dertil arbejder vi politisk i Vejle Kommune og Region Syddanmark for at sikre bedre forhold i Psykiatrien for pårørende og deres psykisk syge/sårbare.

Vi søger en kollega med regnskabskompetencer fra et job i Revisionsfirma, Bank eller lignende erhverv, der kan tage ansvar for lokalforeningens budgetter og regnskab, bidrage til fondsansøgninger, samarbejde med Vejle Kommune om bevillinger og at deltage i bestyrelsen generelle arbejde og møder.


Det frivillige arbejde tilrettelægges fleksibelt og omfanget aftales efter interesse og praktiske hverdag.


Kontakt os ved at udfylde formularen 'kontakt organisation' 

 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Økonomi og fundraising
  • Arbejdsområde: Sundhed og sygdom
  • Længere forløb
  • Organisation: BEDRE PSYKIATRI - landsforeningen for pårørende

Info om organisationen:

BEDRE PSYKIATRI - landsforeningen for pårørende
Talerøret for pårørende Bedre Psykiatri er et tilbud til alle, der kender et men...
Talerøret for pårørende Bedre Psykiatri er et tilbud til alle, der kender et menneske med psykisk sygdom. Hvad end det er som forældre, søskende, ven, ægtefælle, barn eller kollega. Vi hjælper dig, så du kan hjælpe dine. Det gør vi ved at tale pårørendes sag over for politikere og fagfolk i psykiatrien opsamle og gerere viden omkring værdien af pårørende i psykiatrien sætte pårørendes vilkår og ressourcer på dagsordenskabe lokale netværk og samtalegrupper for pårørende Bedre Psykiatris vigtigste opgave er at skabe et bedre liv for pårørende til psykisk syge. Bedre Psykiatris andet hovedfokus er, at pårørende i højere grad skal ses som en ressource i psykiatrien.
Læs mere

  • Opdateret den: 13.01.22
  • Udløb: 31.07.22
Andre jobs fra organisationen: