Som leder i en Røde Kors butik kan man have mange tilgange og erfaringer, der kan bruges. Vi er spændte på at høre om, hvad lige netop din baggrund og motivation er.

Først og fremmest leder vi efter en, som har passion for butikken. Som kører forbi den og tænker, at det er dit "hjertebarn". Så er vi sikker på, at du er den rigtige til jobbet. Derudover skal du gerne have styr på struktur, organisation og at kunne lede et personale mod et fælles mål. Læs mere om dette herunder. 


Personaleledelse
Som leder skal du gå forrest og sætte retningen for butikken. Dette gælder både for salg, vækst, service og udseende, og ikke mindst fællesskab og trivsel blandt de frivillige, som er afgørende for butikken.
Lederen skaber god trivsel og tryg atmosfære for frivillige og kunder. Dette gøres gennem kommunikation og organisering med respekt for forskellighed og tydelig dialog om udvikling og rammer.
Lederen har med personaleansvar pligt til at løse konflikter konstruktivt eller søge hjælp til dette hos bestyrelsen eller konsulenter i Røde Kors for at sikre fællesskabets og den enkelte frivilliges trivsel.
Som butiksleder er det nødvendigt, at du er struktureret. Det er en fordel, hvis du har erfaring som leder og har flair for administrativt arbejde, forretning, salg og personalehåndtering.


Drift
Det forventede tidsforbrug kan variere, men vores tidligere butiksleder brugte i gennemsnit 5 timer om ugen på arbejdet inklusiv hendes egen fredagsvagt på 3,5 time. Du vil blive leder for cirka 25 frivillige, hvor mange af dem er selvhjulpne og har været i butikken længe. 


Det forventes, at lederen kan uddelegere opgaver indenfor alle områder som drift, administration, events mv. og sikre alles deltagelse og ejerskab for butikkens drift.
Den lokale bestyrelse har overordnet ansvar for afdelingens økonomi, men som butiksleder vil du få dit eget budget, som du kan påvirke i samarbejde med bestyrelsen. Større omlægninger i driften planlægges også i samarbejde med bestyrelsen.
Lederen udarbejder en overordnet strategi for butikkens udvikling og aktiviteter til godkendelse hos lokalafdelingens bestyrelse.


Samarbejde
Butikslederen er ansvarlig for afvikling af regelmæssige mødeaktiviteter med både personale og bestyrelse. Kontakt og samarbejde med andre Røde Kors-butikker og landskontoret f.eks. gennem netværkstilbud kan også være lederens opgaver.


Samtidig forventes det også, at lederen deltager på relevante butikslederkurser, årsmøder og genbrugsrelaterede kurser.
Lederen har den overordnede kontakt til afdelingsbestyrelsen og kan trække på hjælp fra Røde Kors’ butikskonsulenter.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Ledelse af aktiviteter
  • Arbejdsområde: Natur og miljø
  • Længere forløb
  • Organisation: Røde Kors

Info om organisationen:

Røde Kors
  • Opdateret den: 08.07.22
  • Udløb: 22.08.22
Andre jobs fra organisationen: