Vi søger nu frivillige aftenvagter, der vil være med til at opstarte Danners 1:1-chatrådgivning, som skal rådgive voldsudsatte kvinder, pårørende og fagfolk, der er i berøring med vold i nære relationer. Rådgivningen kan fx omhandle at informere om voldens dynamikker, henvise til andre relevante tilbud samt ”lytte” til og anerkende at den rådsøgende rækker ud. Chatrådgivningen vil være åben hver mandag kl. 18-21 og hver onsdag kl. 09-12. Der vil derfor blive opstartet 2 hold af frivillige chatrådgivere; 1 aftenvagtshold, der varetager mandagsrådgivningen og 1 dagvagtshold, der varetager onsdagsrådgivningen. Dette jobopslag er til chatrådgivningen om mandagen i aftentimerne. 

Danner er en privat, humanitær organisation, der arbejder nationalt og internationalt for at stoppe vold mod kvinder og børn og for ligestilling mellem kønnene, og vi er ca. 40 ansatte og knap 200 frivillige. Det frivillige arbejde i Danners Krisecenter er organiseret i arbejdsgrupper, med faste funktioner og opgaver, som på hver deres måde understøtter krisecenterets opgave.

Om dig:
Du er kvinde og har erfaring med at rådgive mennesker i udsatte positioner. Vi ser gerne, at du er fagperson fx med pædagogisk, psykologisk, social- eller sundhedsfaglig baggrund. Du kan også søge, hvis du er studerende eller pensioneret inden for områderne. Det er en fordel, hvis du har viden om vold og erfaring med chatrådgivning. Det er et krav, at du er vant til at skrive på computer og kan gøre dette i et flydende tempo. I Danner styrker vi kvinders empowerment, så du skal kunne lytte, udvise varme og overskud samt stille spørgsmål på skrift, som skaber refleksion, giver overblik og viser handlemuligheder for de mennesker, som du rådgiver.

2 mesterlærefrivillige:

Da projektet er et nyt projekt, og vi derved ikke har erfarne frivillige, som vi kan koble nye frivillige på i oplæringsfasen, søger vi ydermere specifikt 2 frivillige, der har bred erfaring med chatrådgivning ift. voldsproblematikker, som ønsker at yde sparring til de andre nye frivillige aftenvagter i chatrådgivningens opstartsfase. Som mesterlærefrivillig skal du kunne afsætte ca. 2-3 vagter månedligt i marts, april og maj, som vil bestå af 1 vagt, hvor du selv giver rådgivning, og 1-2 vagter hvor du observerer og yder sparring til dine frivillige kollegaer. Herefter vil du indgå som rådgiver i aftensvagtsgruppen på lige fod med dine frivillige kollegaer og yde chatrådgivning 1-2 gange månedligt.  

Faglighed i Danner:
Som frivillig i Danner bliver du oplært af erfarne frivillige og medarbejdere. Vi arbejder med kvalitetssikring af chatrådgivningen, og du vil få sparring på konkrete rådgivninger. For at sikre faglig kvalitet i husets fælles arbejde, tilbyder vi kompetenceudvikling for frivillige, herunder 5 uddannelsesdage, supervision, fyraftensmøder og faglige samtalefora for frivillige i Danners Krisecenter. Det forventes, at du deltager i 2-3 uddannelsesdage inden for dit første år som frivillig og 2-3 uddannelsesdage inden for dit andet år som frivillig.

OBS: Alle nye chatrådgivere uddannes d. 06.03.2021 kl. 09-15:30, hvor det er obligatorisk, at du kan deltage for at kunne starte som chatrådgiver. Dette kan ikke ændres eller rykkes.  

Mødeaktivitet og tidsforbrug:
Frivillige aftenvagter i chatrådgivningen forpligter sig til at tage 1-2 vagter om måneden (ca. hver 3. uge) om mandagen kl. 18-21. Chatten opstarts i uge 10. Udover at tage dine vagter forventes det, at du har tid og lyst til at bidrage til gruppens samarbejde ved at deltage i supervision og gruppemøder og tage medansvar for vagtplanlægningen. Chatrådgivningen afholder gruppemøde ca. hver anden måned og deltager i supervision 2 gange årligt. I opstartsfasen de første 3 måneder vil tilknyttede ansatte medarbejdere stå for at afholde et fælles månedligt sparringsmøde af to timers varighed i eftermiddags/aftentimerne for frivillige chatrådgivere (både dag- og aftenvagter).

Er du interesseret? Så skynd dig at sende en kortfattet ansøgning til os ved at trykke på "Kontakt organisation". Skriv om dig selv, din baggrund og hvad du kan bidrage med til Danners Chatrådgivning.

Ansøgningsfrist d. 01.02.2021. Vi afholder grupperekrutteringssamtaler onsdag d. 10.02.2021 i tidsrummet mellem kl. 17-20. Dette kan ikke ændres eller rykkes.

Vi vil herefter invitere udvalgte ansøgere til grupperekrutteringssamtaler med andre ansøgere 

Vi glæder os til at høre fra dig.
Bemærk: Der er tale om frivilligt, ulønnet arbejde.

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Ledelse af aktiviteter, Rådgivning og selvhjælp, Øvrige
  • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: Danner
  • Opdateret den: 08.12.20
  • Udløb: 01.02.21