Gør en forskel for beboere i E-huset

Har du lyst til at hjælpe med at gøre hverdagen bedre for beboere i E-huset? Er du nærværende og interesseret i at give, dele og modtage livshistorier fra et andet menneske? Beboerne føler sig ofte ensomme og står i en udsat livssituation med et begrænset socialt netværk, og har derfor brug for at møde et menneske som dig!

I starten af det nye år 2021 starter vi en frivillig facilliteret klub i E-huset med fokus på at skabe fællesskab og glæde for beboerne. Klubben vil danne en fælles ramme om fællesspisning, spil og musik.

Det kommer til at foregå hver torsdag fra kl. 17-19.30 i fine lokaler i E-huset på Thorsgade på Nørrebro. Sammen med en gruppe dedikerede frivillige vil du skabe rammen for samvær, nærvær og hygge. Du skal kunne være med til at skabe rammen og stabiliteten for klubben og dermed forpligte dig til at komme som oftest hver uge.

Som aktivitetsleder bliver du ansvarlig for frivilliggruppen, og du vil i samarbejde med konsulenten stå for at lede og udvikle aktiviteten, samt samarbejde tæt med personalet i E-huset. Med din indsats kan du gøre en forskel for målgruppen og forbedre deres vilkår, som kan give dem nyt mod på livet. I teamet gør vi bl.a. op med stigmatiseringer om målgruppen, rekruttere frivillige og sparre med netværkets andre frivillige ledere.

I aktivitetslederteamet har I ansvaret for:

 • Markedsføring af aktiviteten og rekruttering af nye frivillige.
 • Afstigmatisering af målgruppen og omskrivning af fortællingen om alkoholisme.
 • Sørge for et godt tæt samarbejde mellem Røde Kors Hovedstaden og E-huset.
 • At yde støtte og sparring til frivilliggruppen i samarbejde med konsulenten, samt afholdelse af løbende frivilligmøder.
 • Overblik over aktivitetens økonomi, samt løbende opfølgning og sparring med aktivitetens konsulent.

HVEM ER BEBOERNE I E-HUSET?
Beboerne bor i små lejligheder i E-huset på Nørrebro. De fleste er i aldersgruppen 60-70 år, og har et aktivt forbrug af alkohol. Dette gør, at det kan være lidt anderledes at være sammen med denne målgruppe. Fælles for beboerne er, at ensomheden er stor, og de savner selskab. Det kan være udfordrende at indgå i sociale fællesskaber som medfører, at det kan være svært at danne eller opretholde relationer til andre mennesker – derfor kræver det noget ekstra af dig. Til gengæld kan dit og de andre frivilliges besøg være ugens højdepunkt for beboerne.

HVAD ER E-HUSET? 
E-huset er et botilbud for borgere med et aktivt alkoholforbrug. Huset tilbyder pleje og behandling til alle de fysiske, psykiske og sociale lidelser beboerne kæmper med. E-huset arbejder på at sikre et værdigt liv for beboerne, blandt andet ved at opretholde og udvikle fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Personalet støtter eksempelvis beboerne i at administrere økonomi, udlevere medicin, kontakte læge og hospital mm. E-huset giver tryghed, gennemskuelig og medmenneskelig kontakt til beboerne.

Vi søger dig, som:

 • Brænder for at hjælpe socialt udsatte og forbedre vilkårene for borgere med et aktivt forbrug af alkohol.
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til alkoholisme, men det er ikke et krav.
 • Er robust og kan rumme de problemer, de enkelte beboere og frivillige kan komme med.
 • Har en interesse for organisationsudvikling og ledelse. Det er en fordel, hvis du har erfaring med koordinering og ledelse, men det er ikke et krav.
 • Er minimum 25 år.
 • Har mulighed for at bruge ca. 15-20 timer om måneden på at være aktivitetsleder.

Som aktivitetsleder får du meget igen:

 • Mulighed for at udfolde dine lederevner og få mere erfaring med ledelse.
 • Du bliver en del af et team, som brænder for socialt udsatte lige som dig.
 • Personlig udvikling, herunder faglig og personlig sparring.
 • Glæden ved at gøre en forskel for mennesker, som har brug for dig.
 • Nye venskaber og spændende nye oplevelser og fortællinger.
 • Du får et Indblik i Røde Kors.
 • Styrker dine samarbejdsevner.
 • Du får Introkursus, efteruddannelse, kontinuerlig sparring samt løbende supervision ved psykolog eller psykoterapeut.

Vi glæder os til at høre fra dig! Tøv ikke med at kontakte os for at få mere information om aktiviteten eller kom til en uforpligtende snak om mulighederne.


De bedste hilsner 
Røde Kors Hovedstaden
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Café og værested, Ledelse af aktiviteter, Mentor og voksenven
 • Arbejdsområde: Humanitært arbejde, Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: Røde Kors Hovedstaden
 • Opdateret den: 03.05.21
 • Udløb: 30.09.21
Andre jobs fra organisationen: