Red Barnet Ungdoms weekendkolonier for børn på flugt giver børn og unge et mindeværdigt afbræk fra hverdagen. På en koloni deltager cirka 30 børn og 25 unge engagerede unge frivillige. 

Som projektleder for en koloni er du primus motor for, at frivilliggruppen giver børnene oplevelser for livet og barndommen tilbage. Du kommer samtidig tæt på både det håb og de traumer børn på flugt typisk bærer med sig. At være med på kolonierne er en kæmpe oplevelse både for børn og frivillige.

Kolonien afholdes i Maj (datoer er ikke fastlagt endnu). Kolonien varer typisk 3 dage, fra Torsdag-Søndag. Ydermere varer forberedelsesdagen 1-2 dage. 

Som projektleder for en koloni har du, sammen med to andre projektledere, det overordnede ansvar for kolonien og de frivillige, der skal med. 

Arbejdsopgaverne består af:

 • Afholdelse af en forberedelsesdag for alle de frivillige på kolonien.
  • På forberedelsesdagen skal hele weekendens forløb planlægges: rollefordeling, aktivitetsplan for weekenden, bus- og madplaner osv.
  • Laves ”ryste sammen”-lege for de frivillige
  • Holdes oplæg om STROF (kan evt. holdes af en medarbejder fra RBU)
  • Gennemgang af RBUs retningslinjer for koloni m.m.
 • Ansvarlig for økonomien
 • Planlægge førstehjælpskursus (Vi har en fast samarbejdspartner, vi bruger – så der skal bare fastsættes en dato)
 • Hjælpe til med hvervningen af frivillige og sørge for, at de indsender børneattester m.m.
 • Evaluering med RBU og de frivillige efter kolonien

Alt dette får man som projektleder selvfølgelig en grundig introduktion til. Vi afholder et møde med jer, hvor vi introducerer det hele, og sætter jer ind i diverse arbejdsopgaver,. Her har I også rig mulighed for at stille alle de spørgsmål, I måtte have. Herudover vil vi løbende yde understøttelse og sparring fra sekretariatet.

Vi forventer, at du:

 • Er mellem 18 og 30 år, da RBU er en ungdomsorganisation.
 • Er mødestabil og ansvarlig.
 • Har lyst til at give udsatte børne og unge oplevelser for livet. 
 • Har et stort hjerte samtidig med, at du evner at sige fra, når det er nødvendigt.
 • Synes det er sjovt at samarbejde med andre om at skabe et velfungerende projekt.
 • Kan fremvise en ren børneattest.
 • Bliver medlem af Red Barnet Ungdom (koster 150 kr. om året, som går til drift af vores projekter).

Til gengæld får du:

 • Muligheden for at gøre en forskel for børn og unge bosat på danske asylcentre.
 • Spændende og lærerige oplevelser med børn og unge.
 • Et kæmpe netværk med andre frivillige, der brænder for børns rettigheder.
 • Gratis kurser med relevans for det frivillige arbejde med asyl og flygtninge.
 • Forbedret dine kompetencer inden for: projektudvikling og -ledelse, kommunikation, pædagogik, kulturel forståelse og konflikthåndtering.
 • Mulighed for at få et stykke frivilligt arbejde i en landskendt organisation på CV´et.

Lyder det som noget dig? Så skriv gerne kort om dig selv og hvorfor du kunne være en god projektleder.

Vi ser frem til at høre fra dig!

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Red Barnet Ungdom
For en mere børnevenlig verden! Red Barnet Ungdom er en frivillige social ungdomsorganisation...
For en mere børnevenlig verden! Red Barnet Ungdom er en frivillige social ungdomsorganisation, hvor vi arbejder sammen med børn om at skabe en mere børnevenlig verden. Vi definerer børn som 6-18 årige og unge som 15-30 årige. Vi lægger stor vægt på vores unge-med-yngre tilgang. Vi mener, at børn er eksperter i deres eget liv og har ret til at blive hørt og inddraget i beslutninger, der vedrører dem. Derfor arbejder vi til stadighed med at udvikle og raffinere vores metoder til børneinddragelse og kompetenceudvikling af vores frivillige i forhold til: at møde børn i øjenhøjde at inddrage børn i alle faser af vores aktiviteter at præsentere børn for muligheder for at påvirke rammerne for deres eget liv.

Læs mere

 • Opdateret den: 11.01.21
 • Udløb: 28.02.21
Andre jobs fra organisationen: