Ungdommens Røde Kors mangler lige nu en engageret koordinator til Storstrøm Fængsel for projektet Netværket for Studerende Fanger, som tilbyder frivillig studiestøtte/tutorforløb til indsatte studerende i danske fængsler.

Uddannelse er afgørende for at bryde en kriminel løbebane og øger de indsattes muligheder for at genindtræde i samfundet. I Netværket for Studerende Fanger (NSF) mener vi, at uddannelse, og det at møde en frivillig studiestøtte, giver håb om et nyt liv - og det er det formål, du skal hjælpe os med at indfri.

”Studiestøtten er både medvirkende til at støtte op om mine studier, når der er behov, samt til, at jeg møder et menneske, som er fjernt fra [mit] miljø og omgangskreds, hvilket hjælper mig til at se helt anderledes på en normal tilværelse.” Indsat studerende.

Som koordinator er du med til at sikre, at indsatte i Storstrøm fængsel kan få en frivillig studiestøtte, som kan hjælpe dem gennem deres studie på HF-niveau. Du bliver primær kontaktperson for de frivillige, der har studiestøtteforløb i fængslet, og til fængslets uddannelsesvejleder, som kender de indsattes behov for studiestøtte.

Du bliver en del af et fællesskab med andre koordinatorer og får mulighed for at gøre en reel forskel i et unikt projekt. Din vigtigste opgave er at finde og motivere frivillige studiestøtter, klæde dem på, og introducere dem for den frivillige rolle i fængslet. Men du har samtidigt også mulighed for at udvikle projektet, som en del af styregruppen, som består af andre koordinatorer, en formand og URKs sekretariat, hvor vi har forskellige udviklingsprojekter i gang. Du får masser af sparring og støtte og står ikke alene, og der er samtidigt rig mulighed for at forme og videreudvikle NSF, så vi kan nå endnu flere indsatte studerende.

Du får en god oplæring, skal være mindst 20 år og skal ca. kunne bruge mellem 10-15 timer om måneden på NSF.

Vi tilbyder:

 • Et meningsfuldt frivilligt arbejde, hvor du får mulighed for at gøre en forskel for en udsat gruppe, der kæmper for at få en chance til.
 • Mulighed for at få en vigtig rolle i ledelsen af et 15 år gammelt, unikt projekt i Danmarks største humanitære ungdomsorganisation
 • Mulighed for at afprøve dine kompetencer og forbedre dit CV
 • Erfaring med relationsarbejde, motivation og ledelse af andre frivillige
 • Sparring og erfaringsudveksling med de andre koordinatorer i Styregruppen, samt et fedt fællesskab i URK med masser af muligheder.
 • Mulighed for at udvikle projektet Netværket For Studerende Fanger

Opgaver som koordinator:

 • Være kontaktperson til fængslets uddannelsesvejleder ift. nye studerende, der ønsker studiestøtte.
 • Rekruttere og introducere nye frivillige til deres rolle, samt være med til deres første møde med den indsatte.
 • Være ansvarlig for, at nye frivillige underskriver tavshedserklæring, frivilligaftale og bliver informeret om, at de skal sikkerhedsgodkendes, hvilket er et krav for at være frivillig i institutionerne.
 • Lave relationsarbejde med frivillige, motivere frivillige og sikre deres trivsel løbende.
 • Være bindeled mellem frivillige, kontaktpersonen i fængslet og styregruppen med tilknyttede konsulent i URK.
 • Deltage i styregruppemøde ca. hver anden måned.

For at blive frivillig koordinator, skal du

 • Være fyldt 20 år
 • Være stabil og pålidelig
 • Være god til at holde overblik
 • Have gode samarbejdsevner og et godt overblik
 • Kunne forpligte dig i minimum 1 år
 • Regne med at bruge i gennemsnit 10-15 timer om måneden på arbejdet

Praktisk

Samtalerne med uddannelsesvejlederen, og andre møder med indsatte, foregår i Storstrøm fængsel, men meget arbejde kan også laves hjemme eller er fleksibelt ift. hvor du vil mødes med de frivillige. Styregruppemøder foregår som regel i eller omkring København. Ungdommens Røde Kors dækker dine transportudgifter til og fra aktiviteten.

Du kan læse mere om "Netværket for studerende fanger" her: https://www.urk.dk/netvaerket-studerende-fanger

Lyder det som noget for dig?

Skriv lidt om dig selv, og hvorfor du vil være koordinator og send til os inden d. 1. februar.

Skriv endelig også, hvis du har spørgsmål.

Vi glæder os til at høre fra dig!

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Nørre Alslev
 • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Ledelse af aktiviteter
 • Længere forløb
 • Organisation: Ungdommens Røde Kors

Info om organisationen:

Ungdommens Røde Kors
Ungdommens Røde Kors (URK) er en selvstændig organisation under Røde Kors i Danm...
Ungdommens Røde Kors (URK) er en selvstændig organisation under Røde Kors i Danmark, der laver socialt arbejde for og med udsatte børn og unge. URK har over 300 aktiviteter drevet af unge frivillige fordelt på 100 postnumre i Danmark. Aktiviteterne spænder fra ferielejre, klubber, lektiecaféer og rådgivning til aktiviteter på døgninstitutioner, hospitaler, krisecentre og i fængsler. I alt engagerer vi flere end 20.000 børn og unge, heraf cirka 5.000 frivillige. For at være frivillig skal du være medlem af Ungdommens Røde Kors og have en ren børneattest. Det hører du mere om senere i forløbet.

Læs mere

 • Opdateret den: 11.01.21
 • Udløb: 01.02.21
Andre jobs fra organisationen: