Forælder Fonden støtter enlige forældre som af forskellige årsager befinder sig i en svær periode i livet og har brug for rådgivning og hjælp ift. deres aktuelle situation. I denne støtte spiller vores frivillige netværkspersoner en stor og vigtig rolle. Netværkspersonerne besøger de familier, som bor i Forælder Fondens midlertidige boliger og støtter dem på forskellige måder, med udgangspunkt i familiens behov. De frivillige netværkspersoner indgår således i nære relationer til enlige forældre, som kan have komplekse sociale problemstillinger, hvilket kan være en udfordring at være i som frivillig.

Hos Forælder Fonden ønsker vi at tage godt hånd om vores frivillige, og vi vil gerne skabe en kultur, hvor vi deler oplevelser, udfordringer og erfaringer med hinanden, og hvor vi løbende drøfter frivilligopgaver og dilemmaer man kan stå i som frivillig hos os.

Supervision skal være med til at understøtte de frivilliges refleksion over egen rolle, sikre kvalitet i det frivillige arbejde, forebygge at konflikter eller tvivl vokser sig store og ikke mindst give de frivillige mulighed for konkret og følelsesmæssig støtte.

Supervisionen afholdes som udgangspunkt som gruppesupervision.

Vi ønsker gennem supervision at tilbyde vores frivillige netværkspersoner:

  • En styret samtale som giver frivillige netværkspersoner mulighed for at reflektere over sin egen rolle og tilgang i udførelsen af sit frivillige arbejde.
  • Et trygt rum, hvor frivillige oplever at kunne tale åbent om det man har på hjerte uden fordømmelse eller vurdering.
  • Et forum hvor man sammen med andre frivillige og supervisor kan anskue udfordringer og tvivl fra nye vinkler og perspektiver.
  • En setting for læring hvor nysgerrighed og sparring åbner op for inspiration til nye og flere handlemuligheder for deltagerne i lignende situationer fremover.
  • En faglig ramme for erfaringsudveksling, der styrker fællesskabet, samhørigheden og tilliden i frivilliggruppen.

Målet med supervision er således at understøtte de frivilliges trivsel i rollen som frivillig netværksperson, samt at bidrage til at de oplever succes med arbejdet og kan støtte brugerne bedst muligt.

Hvem søger vi:

Vi søger frivillige supervisorer, som har en relevant fagprofil (fx. cand.psych, cand.pæd.psych eller anden relevant), har kendskab til frivilligt socialt arbejde og som har solid supervisionserfaring.

Det er derudover en fordel, hvis du har kendskab til tematikker vedrørende relationsarbejde og/eller socialt arbejde med familier.

Som supervisor har du metodefrihed og det er helt op til dig hvordan du strukturer supervisionen. Det forventes dog, at du i overensstemmelse med Forælder Fondens værdigrundlag arbejder med udgangspunkt i et ressourceorienteret og anerkendende perspektiv.

Det forventes, at du kan supervisere 2-3 gange om året. Hver supervisionsgang forventes at have en varighed på ca. 2-3 timer. Du vil i høj grad selv have indflydelse på tilrettelæggelse og planlægning af supervisionen sammen med frivilligkoordinatoren.

 

Vi ser frem til at høre fra dig!

De bedste hilsner, Forælder Fonden

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Forælder Fonden

  • Opdateret den: 19.01.21
  • Udløb: 30.04.21
Andre jobs fra organisationen: