Novavi - Et liv uden styrende rusmidler

Selvhjælpsgrupperne er et supplement til eller en forlængelse af behandling i Novavi.

Alkoholafhængighed er et stort problem i Danmark, og du bliver derfor en del af en vigtig samfundsmæssig indsats.
Du får et meningsfuldt frivilligt arbejde, der gør en forskel.

Når du bliver tilknyttet som facilitator i Novavi, giver vi dig et Smart Recovery facilitator kursus - Interesseret?
Så læs videre her:

Vi kan løbende bruge nye facilitatorer til vores igangværende selvhjælpsgrupper og til nye selvhjælpsgrupper
Novavi Ambulatoriet i Køge mandage kl 17 - 18.30
Novavi Ambulatoriet i Glostrup torsdage kl 10 - 11.30
Novavi Ambulatoriet i Lyngby torsdage kl 16.30-18
Novavi Ambulatoriet i Hvidovre mandage kl 16.30 – 18.00

Vi har aktuelt brug for en ekstra facilitator i Køge og en ekstra facilitator til ny online gruppe, her til efteråret.

Vi søger også facilitatorer til opstart af en ny selvhjælpsgruppe i Frederikssund om onsdagen.

Til opstart vinter 2022 søger vi også facilitatorer til nye selvhjælpsgrupper, der skal starte op i:

Herlev og Roskilde

Din indsats indebærer facilitering af selvhjælpsgruppen, cirka én gang pr uge, med en makker.

Du skal afsætte cirka 2,5 time pr gang, da der skal laves kaffe/the samt ryddes væk efter mødet.

Vi søger facilitatorer med:

Gode indlevelsesevner, imødekommende adfærd samt personligt overskud;
facilitatorer som kan være medskabere af et trygt og struktureret selvhjælpsgruppemiljø, præget af gensidig respekt.


Du skal fungere som en empatisk og venlig ordstyrer, som følger den faste struktur og prioriterer dagsordenen, ud fra deltagernes ønsker. Du og din makker skriver gerne på whiteboard undervejs, ligesom du støtter gruppedeltagerne i at holde fokus på de mest hjælpsomme og opbyggelige dialoger.


Novavi Selvhjælpsgrupper ud fra Smart Recovery består af

Fælles drøftelser og erfaringsudvekslinger med særligt fokus på livet med afholdenhed fra alkohol og konstruktive problemløsningsstrategier generelt.
Drøftelserne tager udgangspunkt i Smart Recoverys 4-punkts program, med de dertil hørende inspirerende arbejdsark, som primært tager afsæt i kognitiv adfærdsterapi, og som giver psykologiske værktøjer til at tackle udfordringer i hverdagen.

Selvhjælpsgruppernes formål er, at deltagerne opbygger eller udvider deres sociale netværk, og drager nytte af hinandens erfaringer samt får inspiration og støtte i processen henimod at leve et balanceret liv, hvor alkohol stopper med at styre.

Du må gerne have noget livserfaring, men din forstående indstilling til den oftest lange og krævende proces det er at slippe ud af afhængighedens styring er vigtigst.

VI TILBYDER

 • Gratis deltagelse i Smart Recoverys facilitatorkursus før opstart af selvhjælpsgruppen
  Uddannelsen foregår som fleksibelt selvstudie (svarende til cirka 20 timer) med opfølgende online zoommøder

 Du får god støtte i læringsprocessen.

VI TILBYDER OGSÅ

 • Deltagelse i gruppesupervision med projektkoordinator

 • Mulighed for løbende faglig feedback og sparring med projektkoordinator

 • Et anerkendende, inspirerende læringsmiljø, hvor fælles ansvarlighed, en god tone og et grin går hånd i hånd

 • At du genopfrisker eller lærer nye kognitive adfærdsterapeutiske teknikker;
  almenmenneskelige og konstruktive psykologiske værktøjer, som du også kan bruge i dit eget liv -
  og som har mulighed for at kvalificere dit CV


 Vi forventer

 • At du møder stabilt og koordinerer varetagelsen af selvhjælpsgrupperne med din makker
 • At du jævnligt deltager i supervisioner/sparringer

Kan se dig selv i rollen som facilitator, glæder vi os til at høre fra dig:) 

Jobsamtaler afholdes løbende med projektkoordinator
 

Se mere her: www.novavi.dk

 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Novavi
 • Opdateret den: 11.10.21
 • Udløb: 16.12.21
Andre jobs fra organisationen: