Novavi - Et liv uden styrende rusmidler

Selvhjælpsgrupperne er et supplement til eller en forlængelse af behandling i Novavi.

Alkoholafhængighed er et stort problem i Danmark, og du bliver derfor en del af en vigtig samfundsmæssig indsats.
Du får et meningsfuldt frivilligt arbejde, der gør en forskel.

Når du bliver tilknyttet som facilitator i Novavi, giver vi dig en Smart Recovery facilitator uddannelse - Interesseret?
Så læs videre her:

Selvhjælpsgrupperne forventes at starte op i løbet af forår/sommer 2021 og vil blive afholdt som følger:

Novavi Ambulatoriet i Frederikssund onsdage kl 10 - 11.30
Novavi Ambulatoriet i Glostrup torsdage kl 10 - 11.30
Novavi Ambulatoriet i Hvidovre torsdage kl 16 – 17.30

Din indsats indebærer facilitering af selvhjælpsgruppen, cirka én gang pr uge, med en makker.

Du skal afsætte cirka 2,5 time pr gang, da der skal laves kaffe/the samt ryddes væk efter mødet.

På grund af corona situationen kan Novavi Selvhjælpsgrupper dog også afholdes virtuelt.
Det får du ligeledes oplæring i, så du er klædt godt på til opgaven.

Vi søger facilitatorer med:

Gode indlevelsesevner, imødekommende adfærd samt personligt overskud;
facilitatorer som kan være medskabere af et trygt og struktureret selvhjælpsgruppemiljø, præget af respekt.


Du skal fungere som en empatisk og venlig ordstyrer, som følger den faste struktur og prioriterer dagsordenen, ud fra deltagernes ønsker. Du og din makker skriver gerne på whiteboard undervejs, ligesom du støtter gruppedeltagerne i at holde fokus på de mest hjælpsomme og opbyggelige dialoger.


Novavi Selvhjælpsgrupper ud fra Smart Recovery består af

Fælles drøftelser og erfaringsudvekslinger med særligt fokus på livet med afholdenhed fra alkohol og konstruktive problemløsningsstrategier generelt. Drøftelserne tager udgangspunkt i Smart Recoverys 4-punkts program, med de dertil hørende inspirerende arbejdsark, som primært tager afsæt i kognitiv adfærdsterapi, og som giver psykologiske værktøjer til at tackle udfordringer i hverdagen.
Selvhjælpsgruppernes formål er, at deltagerne opbygger eller udvider deres sociale netværk, og drager nytte af hinandens erfaringer samt får inspiration og støtte i processen henimod at leve et balanceret liv, hvor alkohol stopper med at styre.

Du må gerne have noget livserfaring, men din forstående indstilling til den oftest lange og krævende proces det er at slippe ud af afhængighedens styring er vigtigst.

VI TILBYDER

 • Gratis deltagelse i Smart Recoverys facilitator uddannelse før opstart af selvhjælpsgruppen
  Uddannelsen foregår som selvstudie (svarende til max 20 timer) med opfølgende online zoommøder,  med træning af psykologiske værktøjer

 Næste kursus har følgende tidspunkter for online møder:

fredag den 23. april kl 14-15, søndag den 25. april kl 11-12.30.

Du skal altså afsætte tid lørdag den 24. april til at starte med at læse og svare på spørgsmål/reflektere.

Du får god støtte i læringsprocessen.

VI TILBYDER OGSÅ

 • Deltagelse i gruppesupervision 

 • Mulighed for løbende faglig feedback og sparring

 • Et anerkendende, inspirerende læringsmiljø, hvor fælles ansvarlighed, en god tone og et grin går hånd i hånd

 • At du genopfrisker eller lærer nye kognitive adfærdsterapeutiske teknikker at kende;
  almenmenneskelige og konstruktive psykologiske værktøjer, som du også kan bruge i dit eget liv -
  og som har mulighed for at kvalificere dit CV


 Vi forventer

 • At du møder stabilt og koordinerer varetagelsen af selvhjælpsgrupperne med din makker
 • At du jævnligt deltager i supervisionen, som finder sted cirka en gang pr måned

Kan se dig selv i rollen som facilitator, glæder vi os til at høre fra dig:) 

Jobsamtaler afholdes løbende med projektkoordinator
Dog senest torsdag den 22. april 2021.

 

Om Fonden Novavi

Fonden Novavi tilbyder behandling af alkohol- og stofmisbrug og rådgiver pårørende. Vi er ca. 130 ansatte, primært med social- og sundhedsfaglige uddannelser. En del af Fonden er også Novavi Pensionatet og Novavi Stofrådgivningen. Herudover har vi Novavi Ung Revers, som er et tilbud til børn og unge, der er vokset op i familier med misbrugsproblematikker. Vi varetager samtidig flere opgaver for Kriminalforsorgen; i Nyborg og Jyderup fængsel står vi for døgnbehandlingen, efterbehandlingen, ambulant behandling og forsamtaler, ligesom vi varetager forbehandlingen i arresthusene i Helsingør, Frederikssund, Hillerød og Næstved arrest.

Novavì samarbejder med den frivillige forening Landsforeningen Lænken.
Se mere på www.novavi.dk
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Novavi
 • Opdateret den: 08.04.21
 • Udløb: 22.04.21
Andre jobs fra organisationen: