Fonden Mødrehjælpen

Mødrehjælpen hjælper hver dag familier, af mødre og børn som har levet med vold eller med et alarmerende højt konfliktniveau i hjemmet. Mange af mødrene har brug for støtte til at genfinde selvtillid, ro og stabile rutiner, efter at være kommet ud af det turbulente parforhold. Som frivilligven kan du være med til at hjælpe familien tilbage på benene.

Vi søger frivilligvenner på hele Sjælland.

Hvad indebærer det at være frivilligven?

En frivilligven har kontakt til en mor med et mindre barn. Er der tale om et større barn, vil din kontakt og støtte især være rettet mod barnet. Er der tale om et mindre barn, er du først og fremmest støtte for moren.

Som frivilligven kommer du tæt på en lille familie, hvor mor og barn mangler en at dele hverdagstanker og oplevelser med. Du kan blive en ekstra vigtig person for både moren og hendes børn, og en moren kan støtte sig op ad i dagligdagens udfordringer som forælder.

Du hjælper familien som en god ven, og kan fx tage initiativ til at tage familien med til sociale aktiviteter – fx i Mødrehjælpens lokalforeninger – eller du kan være med til at skabe en god og hyggelig stemning i hjemmet omkring en aktivitet.

Både mødre og børn har afsluttet eller er i gang med at afslutte et behandlingsforløb i Mødrehjælpen, og de bor ikke længere sammen med deres tidligere partner.

Hvad kræver det at være frivilligven?

Du skal være åben og god til at skabe tillid til andre, være rummelig, nærværende og lyttende – og så skal du selvfølgelig have en støttende tilgang til både mor og barn.

Du skal også være åben og nysgerrig i forhold til, at livet kan leves på mange forskellige måder og at mennesker er forskellige. Det er den bedste forudsætning for, at du kan have et godt venskab med barnet/den unge og dennes mor.

Du skal kunne forpligte dig til at være sammen med familien mindst to gange mdl. over en periode på minimum 1 år.

Du skal også deltage i et introduktionskursus, hvor vi drøfter såvel udfordringer og dilemmaer i et sådant forløbet. På kurset får du også viden om vold i familier og om hvilke konsekvenser det kan have for børn og forældre.

Hvad får man ud af at være frivilligven?

Som frivilligven bliver du en del af Mødrehjælpens fællesskab af engagerede frivillige.

Du vil løbende blive inviteret til temaaftener og sparrings møder, hvor du kan udveksle erfaring med andre frivillige i Mødrehjælpen. Du bliver også tilbudt gruppe-supervision under hele forløbet.

Sådan bliver du frivilligven

Har du lyst at blive frivilligven, så skriv en mail her på siden. Du er også velkommen til at skrive, hvis du vil vide mere om frivilligven-rollen. Vi har løbende brug for nye frivilligvenner, så ansøgningsfristen er åben.

Vi glæder os til at høre fra dig!

 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

Info om organisationen:

Mødrehjælpen
Mødrehjælpen er en privat, socialhumanitær organisation, der hjælper gravid...
Mødrehjælpen er en privat, socialhumanitær organisation, der hjælper gravide og forældre samt bidrager til at udvikle dansk socialpolitik. Mødrehjælpen har både professionelle rådgivningstilbud og lokalforeninger med aktiviteter og butik drevet af frivillige. Indsatserne går hånd-i-hånd og støtter på hver sin måde gravide og børnefamilier igennem livets sårbare situationer. Mødrehjælpen har 140 lønnede medarbejdere og godt 2.000 frivillige ildsjæle landet over.
Læs mere

  • Opdateret den: 04.10.22
  • Udløb: 09.10.22
Andre jobs fra organisationen: