Da nogle af vores dygtige rådgivere stopper, søger Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro flere nye rådgivere til at foretage den frivillige rådgivning af borgere med almenpsykologiske problemstillinger.

PKR Vesterbro tilbyder:

 • Terapeutisk erfaring gennem samtaler i makkerpar
 • Gruppesupervision ved erfaren autoriseret psykolog
 • Oplæring i Scott Millers Feedback Informed Treatment metode (FIT)
 • Praktisk erfaring med den narrative, løsningsfokuserede og systemiske metode
 • Et stærkt fagligt fællesskab med plads til personlig og professionel sparring
 • Årlige interne og eksterne kurser
 • En flad struktur med mulighed for indflydelse fra day one

Om PKR Vesterbro:

PKR Vesterbro har eksisteret i mere end 10 år og fungerer som en frivillig forening støttet af forskellige fonde. Foreningen består af 12 frivillige rådgivere, hvoraf cirka 1/3 er færdiguddannede psykologer og cirka 2/3 er psykologistuderende på kandidatuddannelsen. Vores teoretiske ståsted er den systemiske, narrative og løsningsfokuserede terapi. Organisationskulturen er flad med klar mulighed for indflydelse. Samarbejdskulturen i PKR Vesterbro er social med vægt på et fagligt og nærværende fællesskab. Hvert år arrangeres der ca. fire kurser, og vi afholder supervision hver 6. uge. 

Arbejdsopgaver

 • Samtaleterapi i tidsrummet ca. klokken 18.00-21.30 hver anden torsdag aften. Samtalerne foregår i makkerpar og afholdes i lokaler på Vesterbro. 
 • Diverse opgaver i foreningens udvalg, fx fundraising-, kursus- og supervisionsudvalg.
 • Deltagelse i supervision ca. hver 6. uge.
 • Deltagelse i 1-2 bestyrelsesmøder årligt, da vi er en flad organisation og tilstræber at alle rådgivere har indblik og indflydelse i beslutningsprocesserne.

Dine kompetencer - hvem er du?

 • Du har samtaleerfaring og/eller viden og interesse for mindst én af vores terapeutiske metoder
 • Du er på sidste del af bacheloren, kandidaten eller færdiguddannet psykolog
 • Du er samarbejdsvillig, positiv og med et selvstændigt drive til at påtage dig de opgaver, som en flad organisationsstruktur kan indebære
 • Du kan være en del af organisationen i minimum ét år

Praktisk information:

Søg stillingen ved at udfylde formularen 'kontakt organisation' senest torsdag d.18. marts 2021 kl. 12.00. CV og formel ansøgning eftersendes.

Vi afholder online samtaler mandag d. 24. marts 2021 fra kl. 16-19. 
Samtaleforløb med klienter startes op i slutningen af april og oplæring vil ske d. 10. april kl. 10-15.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Mange venlige hilsner

Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro    

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro

Info om organisationen:

Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro

 • Opdateret den: 24.02.21
 • Udløb: 18.03.21