Black Lives Matter, kolonial historie, strukturel racisme. Der bliver talt om racisme og diskrimination som aldrig før i den danske debat. Emnerne er mange, men mørketal og florerende rygter skygger ofte for konkrete fakta i debatten. 

I Mellemfolkeligt Samvirke har vi længe arbejdet med antidiskrimination, og vi arbejder kontinuerligt på at styrke vidensindsamlingen på området. Vi tror på, at viden om diskrimination i Danmark kan bidrage til at nuancere den offentlige debat og dermed skabe forandring herhjemme. Derfor starter vi Gravergruppen, der skal understøtte vores arbejde med at kortlægge viden om racisme og diskrimination i Danmark – og vi vil gerne have dig med! 

Hvad laver Gravergruppen? 

Gravergruppen bliver en frivilliggruppe, der – placeret i hjertet af vores holdningsarbejde i Danmark – er med til at skabe det vidensgrundlag, som er fundamentet for vores kampagner. Gruppen kommer til at samarbejde tæt med vores Policy- og Kampagneteams. 

Frivillige i Gravergruppen arbejder både med at indsamle eksisterende viden på området, dvs. gennemgå forskning, rapporter, statistik, mv., men også med at skabe egen viden på området ved at lave egne undersøgelser, som udvikles i samarbejde med ansatte i organisationen. Gravergruppen arbejder kritisk, selvkritisk og analytisk - også når forskningen går imod ens eget verdensbillede. 

Hvad får du ud af at være frivillig i Gravergruppen? 

Du får mulighed for at afprøve og udvikle dine research-skills i tæt samarbejde med andre frivillige og ansatte. Den viden og de undersøgelser du laver, bliver brugt til at lave konkret holdningsarbejde og bidrager derfor til at skabe forandring i samfundet. Du får indflydelse på, hvilke emner gruppen skal undersøge, og får mulighed for at komme med dine egne anbefalinger til MS’ videre kampagnearbejde. Derudover vil vi løbende holde opkvalificerende oplæg og workshops med fageksperter for Gravergruppens frivillige. 

Hvem er du? 

Vi forestiller os, at du brænder for racisme og diskriminationsdagsordenen i Danmark og samtidig er nysgerrig på at researche, skabe og formidle viden. Du er metodisk stærk inden for samfundsvidenskaberne eller journalistik og velovervejet inden for både kvantitative og kvalitative metoder. Du er måske studerende eller pensioneret. Vigtigst er det dog, at du ønsker at gøre en forskel ved at bidrage til vores vidensindsamling. Vi forventer, at Gravergruppens frivillige er villige til at lægge omkring 8-10 timer om måneden. 

Hvordan kan du være med? 

Send os en ansøgning, hvor du kort fortæller om dig selv, dine interesser og dine erfaringer med research-arbejde (ca. ½ side). Vi afholder løbende samtaler. Gruppen starter med at arbejde online, men så snart corona-restriktionerne tillader det, mødes vi fysisk.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Flygtninge og integration, Praktisk arbejde, Øvrige
  • Arbejdsområde: Kulturelt arbejde , Politisk arbejde, Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: Mellemfolkeligt Samvirke (MS)

Info om organisationen:

Mellemfolkeligt Samvirke (MS)
  • Opdateret den: 07.04.21
  • Udløb: 30.06.21
Andre jobs fra organisationen: