Gæld og økonomisk kaos fastholder mennesker i hjemløshed og psykisk mistrivsel. Det er svært at få et godt liv i egen bolig, hvis kreditorerne hele tiden banker på, postkassen bugner af rudekuverter og kontoen går i nul den 5. i måneden. Derfor driver WeShelter en økonomi- og gældsrådgivning, som hjælper mennesker i hjemløshed og social udsathed med at få styr på økonomien.

Vi har drevet frivillig økonomi- og gældsrådgivning på herberger og væresteder i over 14 år. Som frivillig i WeShelters økonomirådgivning vil du blive tilknyttet og tilbyde rådgivning ude lokalt på et herberg, værested eller andet socialt tilbud. Vi har lige nu syv rådgivningssteder og vil gerne udvide med flere. Enkelte af de nye økonomiske rådgivninger vil have et særligt fokus på unge, og hvordan vi hjælper udsatte unge med økonomiske udfordringer bedst muligt.

Vi søger frivillige, som kan tilbyde økonomi- og gældsrådgivning i vores nye rådgivninger. Du vil sammen med en makker blive tilknyttet ét fast rådgivningssted. Rådgivningen vil være hver 2. uge af 2 timers varighed.    

Som frivillig økonomi- og gældsrådgiver hjælper du mennesker i udsatte positioner med at skabe overblik over deres økonomiske situation, lægge realistiske budgetter, etablere afdragsordninger, eftergivelse af offentlig gæld eller andet. Det er med til at skabe ro og øger den rådsøgendes muligheder for at skabe forandring i sit liv og komme ud af hjemløshed.  

Som frivillig økonomi- og gældsrådgiver skal du kunne nikke ja til, at du:

 • har uddannelse og erhvervserfaring inden for økonomi, jura, socialret eller lignende
 • vil hjælpe mennesker, der er socialt udsatte
 • møder mennesker med respekt, værdighed og dér, hvor de er i deres liv
 • tager udgangspunkt i den enkeltes situation og ønsker for økonomirådgivningen
 • har lyst til at skabe tillidsfulde relationer til de rådsøgende 
 • er tålmodig og stabil
 • vil bruge 2 timer hver anden uge som frivillig

Vi kan tilbyde dig:

 • et meningsfuldt frivilligt arbejde, hvor du gør en stor forskel for mennesker i udsathed
 • at du får stor medindflydelse på arbejdet og metoderne, vi anvender
 • oplæring, hvor du bliver klædt på til opgaven og arbejdet med mennesker, der er socialt udsatte
 • en fast makker - I vil altid være to sammen
 • et fagligt fællesskab med andre engagerede frivillige økonomirådgivere
 • kontakt til en koordinator, som du altid kan kontakte, og som sikrer, at du bliver hørt - både når du har gode idéer, og når du er frustreret
 • indsigt i en anden verden. En indsigt, som du måske kan bruge fagligt, og som du helt sikkert kan bruge personligt

Hvis du er interesseret så skriv til os via kontaktformularen. Så kontakter vi dig, og du kan høre mere.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Om WeShelter 
WeShelter bekæmper hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel ved at tilbyde positive fællesskaber, give social støtte og rådgivning og ved at give husly. Det gør vi med lønnede og frivillige kræfter på vores herberger og væresteder, i vores mange frivillig aktiviteter, og når vi taler udsatte menneksers sag i den offentlige debat.

WeShelter har siden 1893 arbejdet for at give mennekser i udsatte postioner bedre vilkår. Vores mål er, at mennesker i udsatte positioner kan leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Vi møder det enkelte menneske anerkendende og ressourceorienteret, med værdighed og respekt for den enkeltes livssituation.  

Du kan læse mere om WeShelter og vores arbejde på www.weshelter.dk
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): København N
 • Opgavetype: Rådgivning og selvhjælp, Økonomi og fundraising
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: WeShelter
 • Opdateret den: 01.06.23
 • Udløb: 01.11.23
Andre jobs fra organisationen: