Bryd ensomheden med bevægelse

Sind og Sårbarhed hjælper borgere med en psykisk lidelse ud af isolation og videre i livet. Borgerne føler sig ofte ensomme og står i en udsat livssituation uden et socialt netværk.

Bevægelsesvennerne udfylder en vigtig plads i et andet menneskes liv. En bevægelsesven bliver en fortrolig samtalepartner, som bidrager med nye oplevelser og bevægelse.

Bevægelsesvenner bygger sig op omkring et 1-1 relation mellem en frivillig og psykisk sårbar borger, der ønsker at danne en relation omkring det at bevæge sig. Det vigtigste er at relationerne indebærer bevægelse i fællesskab og er tilpasset til den enkelte borgers behov og ønsker. Bevægelsesvenner skal skabe en positiv aktiv forandring i den psykisk sårbares hverdag.

Som teamleder bliver du en del af et teamet i Sind og sårbarhed, hvor der er mulighed for samarbejde og sparring med det frivillige ledelsesteam. Derudover vil du skulle samarbejde med aktivitetslederen i bevægelsesvenner, og de andre teamledere.  

I teamet matcher vi psykisk sårbare borgere med en frivillig, som har lyst til at bevæge sig sammen i fællesskab. Herudover rekrutterer vi nye frivillige, støtter og sparrer med netværkets øvrige ledere og videndeler gode erfaringer m.m.

Som frivillig teamleder får du meget igen:

 • Glæden ved at gøre en forskel for andre mennesker og skabe bedre vilkår for psykisk sårbare borgere.
 • Du bliver en del af et team, som brænder for socialt udsatte lige som dig.
 • Personlig udvikling, herunder faglig og personlig sparring.
 • Kompetenceudvikling, vi klæder dig på til opgaven via spændende kurser og temadage.
 • Du opnår stærke samarbejdsevner, som vil kunne gavne dig senere i livet.

Som teamleder har du ansvaret for:

 • Rekruttere nye frivillige og afholde samtaler med dem
 • Afholde interviewsamtaler med nye mulige deltagere til aktiviteten, afdække behovet og herefter matche denne med en frivillig bevægelsesven.
 • At yde og bidrage med støtte og sparring til netværkets frivillige ledere, samt deltage i Sind og Sårbarheds ledermøder der afholdes ca. hver anden måned.
 • Løbende opfølgning og support til de enkelte frivillige.

Vi søger dig, som:

 • Er minimum 23 år.
 • Brænder for at hjælpe socialt udsatte og forbedre vilkårene for psykisk sårbare borgere. Det er en fordel, hvis du har kendskab til psykisk sårbarhed, men det er ikke et krav.
 • Er robust og kan rumme de problemer, de enkelte borgere og frivillige kommer med.
 • Se muligheder frem for begrænsninger, og se kvaliteter i forskellige slags mennesker.
 • Har mulighed for at bruge ca. 15 timer om måneden på at være teamleder.

Vi indkalder til samtale løbende, så henvend dig allerede i dag!

Handicap eller funktionsnedsættelse

Hvis du lever med et handicap, sygdom eller funktionsnedsættelse, vil vi forsøge at tilpasse aktiviteten, så rammerne passer til dine behov.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Skriv gerne hvilket område du har interesse i at lede

Tøv ikke med at kontakte os for at få mere information om aktiviteten eller en uforpligtende snak om mulighederne.

Mange hilsner

Røde Kors Hovedstaden
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Ledelse af aktiviteter, Mentor og voksenven, Sundhed og førstehjælp, Træning og idræt
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte, Sport og idræt
 • Længere forløb
 • Organisation: Røde Kors Hovedstaden
 • Opdateret den: 13.04.21
 • Udløb: 13.10.21
Andre jobs fra organisationen: