Deltagerne står et svært sted i deres liv, og de er udfordret i deres hverdag på forskellig vis. Derfor kommer de på Kompasset for at få aktivt indhold i deres liv, for at møde andre mennesker og for at få et bedre hverdagsliv. Det kan du sammen med frivilliggruppen bidrage til som frivillig aktivitetsven. 

Hvad er dine opgaver som frivillig?

Du indgår i socialt samvær med deltagerne og hjælper til med lette praktiske opgaver, når I tager på tur eller holder aktiviteter i Kompasset, som er et aktivitets- og samværstilbud.

Aktiviteterne tager udgangspunkt i deltagernes ønsker og frivilliggruppens interesser inden for hovedsagligt kultur og natur. Det kan være:  

 • Naturoplevelser på Amager Fælled, hvor I tager billeder af årstidernes skift, går en mindfull orienteringsrute, sanker spiselige planter på Amager Fælled, laver mad over bål eller går tur og snakker om løst og fast.
 • Kulturelle oplevelser såsom museumsture, foredrag og filmeftermiddage samt snak med deltagerne om det, I oplever sammen – måske har du en fed interesse, du gerne vil fortælle om?

Hvis du kan se dig selv i en social, nærværende og praktisk rolle og kan rumme deltagerne, kan du blive vores nye frivillige aktivitetsven.

Aktiviteterne finder sted på og fra Kompasset på Sundbygårdsvej 1, 2300 København S. Alle aktiviteterne i april til juni er udendørs – hver anden tirsdag er vi i Kompassets have, og hver anden torsdag er vi på tur.

Hvad forventer vi af dig?

 • Aktiviteterne ligger tirsdage i ulige uger sidst på eftermiddagen og torsdage i lige efter frokost. Der vil være aktiviteter en gang om ugen, og vi forventer, at du deltager mindst et par gange om måneden.
 • Aktiviteterne varer for det meste en til tre timer, og du vil være med fra start til slut samt en halv time før og et stykke tid efter aktiviteten, hvor du bliver introduceret til dagens aktivitet, og hvor I runder dagen af i gruppen.
 • Du indgår i et team af frivillige sammen med projektkoordinatoren, der har ansvar for, at aktiviteten forløber godt.

Vi tilbyder dig:

 • Introforløb, hvor du bliver klædt på til at være en frivillig i Kompassets Venner
 • Sparring, når du har brug for det i det daglige
 • Socialt samvær med den øvrige frivilliggruppe

Vil du vide mere – og vil du være med?

Du kan læse mere på www.kompassetsvenner.dkwww.facebook.com/kompassetsvenner eller www.frivilligcenteramager.dk 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Café og værested, Mentor og voksenven
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Frivilligcenter Amager

Info om organisationen:

Frivilligcenter Amager
 • Opdateret den: 29.03.21
 • Udløb: 31.05.21