Hvem er du?
Du har min. påbegyndt 3. semester på studiet, og så har du lyst til at bruge dine faglige og menneskelige kompetencer til at hjælpe vores medlemmer. Du skal have et positivt sindelag og have øje for samspillet mellem jura og menneskers livsvilkår. Du skal have god dømmekraft og et godt etisk kompas og være en god teamplayer. Du vil modtage optræning og blive støttet af erfarne rådgivere i arbejdet så du for mulighed for at lære og opbygge dit faglige netværk.

Hvem er vi?
Vi yder konkret juridisk rådgivning og sagsbehandling for medlemmer, som har spørgsmål og problemer med deres lejeforhold. Vi lægger stor vægt på etik og fortrolighed omkring omgang med medlemmers sager og internt om kontorets arbejde og vil tilbyde kurser og rådgivning omkring disse emner. Vores kontor ligger i Aalborg men du har mulighed for at arbejde hjemmefra ved hjælp af telefon, Teams og mailkorrespondance. Noget rådgivning vil også foregå på bla Skype. Besøg vores hjemmeside på www.lrrk.dk

Vi tilbyder dig:
Du får selvstændigt ansvar for egne sager fra start til slut og rådgive medlemmer i lejeretlige spørgsmål. Du vil i den forbindelse bl.a. skulle stå for korrespondance mellem lejere, udlejere, ejendomsadministratorer, advokater, Huslejenævnet og Beboerklagenævnet. Du opnår således konkrete og meget brugbare kompetencer både rent fagligt indenfor lejeretten, men også juridisk rådgivning og sagsbehandling generelt. Størstedelen af vores tidligere medlemsrådgivere har efter deres tid hos os opnået ansættelse hos større advokatfirmaer, politiet, revisionsvirksomheder og konsulentvirksomheder.

Der vil selvfølgelig være mulighed for faglig sparring med både jurister og vores nuværende frivillige medlemsrådgivere i hverdagen, og vi sørger naturligvis for den nødvendige oplæring. Derudover vil du blive inviteret til at deltage i relevante lejeretlige kurser. Vi har yderligere et øget fokus på moral og etik, da det er to vigtige emner, du skal kunne navigere i, i det arbejde du udfører, samt den rådgivning du giver vores medlemmer.

Arbejdstid
Afklares efter aftale og tilpasses dit studie og eksamensperioder, men vil som udgangspunkt være cirka 6 timer ugentligt.

Opstart snarest muligt.

Ansøgningsfrist snarest muligt.
Bemærk at alle ansøgninger behandles løbende, og der indkaldes også til samtaler løbende, så vi ser frem til at modtage din ansøgning samt CV snarest muligt.

Vi glæder os at høre fra dig.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Virtual Volunteering
  • Opgavetype: Ledelse af aktiviteter, Rådgivning og selvhjælp
  • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: lejeretsligt rådgivnings kontor
  • Opdateret den: 13.09.21
  • Udløb: 31.10.21
Andre jobs fra organisationen: