Omstilling Nu søger nye medlemmer, som vil indgå i en bestyrelse med masser af ideer, energi og omstillingsparathed!

I Omstilling Nu arbejder vi for en omstilling til et bæredygtigt samfund ved at arrangere spændende omstillingscafeer, facilitere grønne nabofællesskaber og skabe gode klimasamtaler på diverse folke- og naturmøder. Vi laver også meget andet, men dette er vores primære aktiviteter. 

Vi har en god gruppe frivillige med masser af lyst til at føre projekterne ud i livet og det er bestyrelsens opgave at sørge for de bedste rammer til netop dette. Flere bestyrelsesmedlemmer er også frivillige. 

  • Bestyrelsen består pt. af 5 medlemmer (flere bestyrelsesmedlemmer blev i 2020 valgt ind for 2 år for at sikre, at hele gruppen ikke skiftes ud på en gang)
  • Bestyrelsesmøder foregår 1 gang månedligt i ca. 2 timer (resten af arbejdet foregår i projektgrupper)
  • Hvert bestyrelsesmedlem har et ansvarsområde pt. delt op som følger: medlemmer, frivillige, projekter, partnerskaber og økonomi

Som bestyrelsesmedlem bliver du en del af et visionært team, som drifter og udvikler foreningen. Du får et grønt netværk, viden om bæredygtighed og åbne rammer, du kan være med til at forme.

Vil du høre mere eller melde dit kandidatur, så skriv os en mail.
Bestyrelsen i Omstilling Nu
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Arbejdsplads(er): København K
  • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Ledelse af aktiviteter
  • Arbejdsområde: Natur og miljø
  • Længere forløb
  • Organisation: Omstilling Nu
  • Opdateret den: 07.04.21
  • Udløb: 05.07.21