Sind og Sårbarhed hjælper borgere med en psykisk lidelse ud af isolation og videre i livet. Borgerne føler sig ofte ensomme og står i en udsat livssituation uden et socialt netværk. I Sind og Sårbarhed har vi forskellige aktiviteter, som alle henvender sig til psykisk sårbare borgere der er ramt af psykiske lidelser kombineret med en ensomhedsproblematik.

Aktiviteten "besøgstjenesten for psykisk sårbare" bygger på en en-til-en relation mellem en frivillig og en psykisk sårbar. Det er relationen imellem der i fokus, og de frivillige kommer med overskud til at snakke, lytte og rumme. De to bliver matchet efter ønsker, interesser og behov. 

Som aktivitetsleder bliver du en del af et team, som sammen står for at lede og udvikle aktiviteten. Med din indsats kan du gøre en forskel for psykisk sårbare og forbedre deres vilkår, som kan give dem nyt mod på livet. I teamet gør vi bl.a. op med stigmatiseringer om målgruppen, skaber nye samarbejder, rekrutterer frivillige og sparrer med netværkets teamledere.

Som aktivitetsleder får du meget igen:

 • Glæden ved at gøre en forskel for andre mennesker og skabe bedre vilkår for psykisk sårbare borgere.
 • Mulighed for at udfolde dine lederevner og få mere erfaring med ledelse.
 • Du bliver en del af et team, som brænder for socialt udsatte lige som dig.
 • Personlig udvikling, herunder faglig og personlig sparring.
 • Kompetenceudvikling, vi klæder dig på til opgaven via spændende kurser og temadage.

I aktivitetslederteamet har I ansvaret for:

 • Indgå samarbejde med relevante samarbejdspartnere
 • Screening af borgere ved opkald eller mails fra støttekontaktpersoner, hjemmevejledere mm og videresende dem til teamlederne tilknyttet aktiviteten
 • Sammen med konsulenten være ansvarlig for udvikling af den frivillige indsats, samt debat om vision, udvikling og mål af aktiviteten
 • Være ambassadør for Røde Kors Hovedstaden og udbrede kendskabet til besøgstjenesten for psykisk sårbare
 • Rekruttering og oplæring af nye teamledere, samt koordinere teamledernes opgaver imellem dem
 • Sparring og støtte til teamlederne, samt afholdelse og facilitering af regelmæssig teammøder
 • Markedsføring af aktiviteten og rekruttering af nye frivillige og deltagere
 • Overblikket over aktivitetens økonomi, samt løbende opfølgning og sparring med aktivitetens konsulent

Vi søger dig, som:

 • Brænder for at hjælpe socialt udsatte og forbedre vilkårene for psykisk sårbare borgere. Det er en fordel, hvis du har kendskab til psykisk sårbarhed, men det er ikke et krav.
 • Er robust og kan rumme de problemer, de enkelte borgere, frivillige og teamledere kommer med
 • Har en interesse for organisationsudvikling og ledelse. Det er en fordel, hvis du har erfaring med koordinering og ledelse, men det er ikke et krav.  
 • Har mulighed for at bruge ca. 15 timer om måneden på at være aktivitetsleder

Handicap eller funktionsnedsættelse

Hvis du lever med et handicap, sygdom eller funktionsnedsættelse, vil vi forsøge at tilpasse aktiviteten, så rammerne passer til dine behov.

Vi glæder os til at høre fra dig!
Tøv ikke med at kontakte os for at få mere information om aktiviteten eller kom til en uforpligtende snak om mulighederne.

Mange hilsner
Røde Kors Hovedstaden
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Besøgsven og plejecentre, Ledelse af aktiviteter, Mentor og voksenven
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: Røde Kors Hovedstaden
 • Opdateret den: 21.04.21
 • Udløb: 31.08.21
Andre jobs fra organisationen: