Bliv frivillig bisidder i DRC Bisidderkorps i Horsens

Har du lyst til at bidrage til flygtninges tryghed på deres vej gennem det danske system? Og har du mod på at tage med til samtaler hos myndighederne og sundhedsvæsenet? Så er det måske dig, DRC Dansk Flygtningehjælp leder efter!

Flere flygtninge har dårlige erfaringer med myndighederne i deres hjemland, hvilket skaber grobund for en lignende mistillid til de danske myndigheder. En bisidder hjælper til at skabe den ro og tryghed, der kan være behov for i kommunikationen med de danske myndigheder.

Når du deltager i samtaler, er det din opgave som bisidder at være et ekstra par øjne og ører. Du skal hjælpe sagens hovedperson med at få overblik over den pågældende sag og hjælpe personen til at få en god dialog om sagen.

Som frivillig bisidder bestemmer du selv, hvilke sager du går ind i. Det er dog et krav, at du har en fleksibel hverdag, da de fleste samtaler vil ligge mandag til fredag i tidsrummet 8-16. Når du har påtaget dig en bisidder opgave, mødes du med sagens hovedperson til en forberedende samtale, hvor du bliver introduceret til sagen og hjælper personen med at blive forberedt til samtalen. Herefter er du bisidder på selve mødet og afslutningsvis vil der være en evaluerende samtale mellem dig og den pågældende flygtning. I nogle tilfælde vil sagens hovedperson have brug for at få en bisidder med til flere samtaler og i så fald vil det være at foretrække at det er den samme bisidder der tager med.

Som frivillig i DRC Bisidderkorps får du:

 • Faglig kvalificering gennem kurser og informationsmaterialer. Bl.a. temaaftner, workshops, events, årlige regionsmøder m.v.
 • Stor viden og indsigt i den forvaltningspraksis flygtninge møder i Danmark.
 • Mulighed for sparring med de andre frivillige i DRC Bisidderkorps.
 • Tæt kontakt til vores rådgivningsfaglige konsulenter som løbende støtter dig i rollen som bisidder.
 • Forsikring under dit frivillige arbejde.
 • Adgang til nyhedsbreve og Bladet Frivillig.
 • Mulighed for at gøre en forskel for flygtninge i Danmark.

Krav til dig som frivillig:

 • Du er tålmodig og du udviser empati for personer i vanskelige situationer.
 • Du har mulighed for at deltage i møder i tidsrummet 8-16 i hverdage.
 • Du er i stand til at agere professionelt i rollen som bisidder.
 • Du har en faglig interesse i nationale flygtninge- og integrationsspørgsmål.
 • Du er indstillet på at deltage i en online introduktionsworkshop, hvor du vil blive klædt på til rollen som bisidder. Du vil blandt andet få viden om de forskellige typer af sager, om rollen som bisidder og hvor du kan gå hen, hvis du har spørgsmål.

                                                                                                                                             

Hvis du har lyst til at gøre en forskel for flygtninge i Danmark og har mod på rollen som bisidder, så send os en kort beskrivelse af dig selv og hvorfor du har lyst til at være bisidder.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): horsens
 • Opgavetype: Flygtninge og integration, Rådgivning og selvhjælp, Øvrige
 • Arbejdsområde: Humanitært arbejde, Politisk arbejde, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Dansk Flygtningehjælp

Info om organisationen:

Dansk Flygtningehjælp
 • Opdateret den: 07.04.21
 • Udløb: 06.07.21
Andre jobs fra organisationen: