Vi søger brug for frivillige tovholdere,  der vil drive vores Livshistoriefortællingsgrupper .Tovholderne har to og to ansvaret for at drive en lille gruppe, der skal mødes en gang om ugen i 16 uger.  

Som tovholder er det din opgave at sikre, at alle i gruppen kommer til orde og får mulighed for at fortælle ud fra dagens fastlagte emne/tema. Du behøver ikke have erfaring med at arbejde med psykisk sårbare mennesker. Du bliver klædt på til opgaven af projektmedarbejderen og har mulighed for sparring/supervison gennem hele forløbet.

Det får du ud af det:

 • Introduktion til opgaven
 • Mulighed for at blive en del af et netværk med andre frivillige
 • Viden om og erfaring med, hvordan mennesker kan komme i bedre tirivsel ved at bruge Livshistoriefortællinger
 • Nye vinkler på din egen historie

For at trives med opgaven og give deltagerne den bedst mulige ramme er det vigtig, at du

 • er åben, rummelig, nysgerrig og anerkendende i din tilgang til andre
 • kan lytte, men også vide, hvornår du evt. skal bryde ind på en respektfuld måde
 • har lyst til at dele din egen historie
 • kan og vil afsætte 3 timer om ugen til at mødes med din Livshistoriefortællegruppe i et forløb på 16 uger
 • kan deltage i 4 timers undervisning i Livshistoriefortælling som metode, sammen med de andre tovholdere (tidspunkt ikke fastlagt endnu, men bliver sandsynligvis ultimo september)
 • er mødestabil
 • Kan overholde din tavshedspligt

Hvis du kan genkende dig selv i ovenstående hører vi meget gerne fra dig :-) Send din ansøgning i dag. Vi indkalder til samtaler løbende. 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Rådgivning og selvhjælp
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte, Sundhed og sygdom
 • Længere forløb
 • Organisation: Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev

Info om organisationen:

Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev
 • Opdateret den: 10.04.21
 • Udløb: 07.07.21
Andre jobs fra organisationen: