Nyt netværk for småbørnsfamilier - I stærke fællesskaber gør vi børn stærkere! 

Red Barnet starter en ny Småbørnsklub i Esbjerg. Klubben er for børn i alderen 0-6 år og deres familier. Vi søger frivillige der vil være med til at skabe udviklende og givende fællesskaber for småbørnsfamilier i sårbare positioner. Der er tale om halvårlige forløb, hvor familierne deltager i et trygt fællesskab, får et nyt netværk og ny inspiration til at understøtte børnenes trivsel og udviklingsmuligheder.  

Klubben fungere altså som et netværk, hvor man mødes en fast dag hver uge, i to timer.

Klubben har to ledere - en koordinerende leder og en aktivitetsleder. 
Den koordinerende leder skal have ansvaret for at koordinerer indsatsen og samarbejdet på tværs af klub og samarbejdspartnere. Aktivitetslederen har det overordnede overblik over holdets planlægning og afholdelse.

Skal du så kunne hver uge?
Nej, men du skal kunne minimum to gange om måneden. 

Hvor længe binder man sig for?
Som minimum forventer vi at du deltager i et år, for at få klubben godt i gang. Det er to forløb, det første i efteråret 2021 og det andet i foråret 2022. I der vil være forberedende aktiviteter i løbet af fra intromødet til opstarten i september. Men vi håber selvfølgelig du bliver hængende og hjælper endnu flere småbørnsfamilier i gang :-)

Hvem leder vi efter?
Vi søger to klubledere til klubben. En koordinerende og en aktivitetsleder. Det gør vi så man kan dele opgaverne imellem sig og ikke nødvendigvis behøver at være til stede hver uge.

Vi leder efter potentielle klubledere, der har lyst til at stå i spidsen for at udvikle og drive klubben henover minimum et år og være en stabil relation for frivillige og familier. 

Opgaven for klubbens koordinerende leder er at:  

 • Indkalde og facilitere fælles planlægningsmøder for klubben
 • Indkalde og facilitere fælles erfaringsmøder 
 • Indkalde til møder med kommunale samarbejdspartnere
 • Koordinering med oplægsholdere
 • Overblik over frivillige i samarbejde med aktivitetsleder og HR 
 • Udarbejdelse af vagtplan 
 • Inviter nye frivillige til fælles Facebook-gruppen 
 • I samarbejde med den anden øvrige klubledere informerer om indsatsen til Red Barnet lokale bestyrelse. 
 • Have kontakten til Red Barnets kontor og ansatte.

Opgaven for klubbens aktivitetsleder er at:  

 • Sikre et sjovt, trygt og inkluderende fællesskab 
 • Samarbejde med den koordinerende klubleder
 • Deltagelse på planlægnings-og erfaringsmøder
 • Sikre fordeling af opgaver i frivilligteametfx indkøb af materialer, snacks og aftensmad. 
 • Samarbejde med de fagpersoner der henviser familier til klubben og som deltager med input i klubben.
 • Kontakten til familierne
 • Inviter familierne og frivillige til de mindre klub-facebook-gruppe
 • Have kontakten til den institution vi holder klubberne i.
 • Tage godt imod nye frivillige
 • I samarbejde med den koordinerende klubleder informererom indsatsen til Red Barnet Roskildes bestyrelse. 
 • Have kontakten til Red Barnets kontor og ansatte.  

Vi søger frivillige klubledere der: 

 • Med nysgerrighed og interessere i, at deltage i udviklingen af Red Barnets nye indsats på Småbørnsområdet i samarbejde med kommunale fagpersoner. 
 • Med overblik, ro og en måske ledererfaring fra job eller andre aktiviteter.
 • Med engagement, rummelighed og ansvarlighed.
 • Med lyst til at gøre en forskel for børn lokalt 

Som leder skal du være med til at planlægge og koordinere, uddelegere og have overblik. Du er ansvarlig for teamets opgaver og sikrer løbende fremdrift. For de frivillige og for det samlede team. På den måde løfter de frivillige teamets opgave. Og du løfter de frivillige. Til gavn for børnene. 

Vi afholder åbent informationsmøde d. 18. maj kl.17.00-18.30 i online. Tilmelding er nødvendig, så send os gerne en besked. 

Lyder ovenstående som noget for dig, så skynd dig at sende os en kort ansøgning. Vi ser frem til at høre fra dig. 

Småbørnsklubberne bliver til i et samarbejde mellem Medvind i Østerbyen, Esbjerg Kommune og Red Barnet.

Projektet støttes af Lauritzen Fonden og Egmont Fonde.

Til orientering er aktiviteterne justeret og følger Sundhedsstyrelsen retningslinjer og sundhedsfaglige anbefalinger for forebyggelse af COVID-19-smittespredning. Det betyder at vi etablerer mindre grupper, har fast procedure for rengøring, adgang til håndsprit mm.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Arbejdsplads(er): Esbjerg
 • Opgavetype: Børn og unge, Café og værested, Ledelse af aktiviteter
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Red Barnet

Info om organisationen:

Red Barnet
 • Opdateret den: 03.05.21
 • Udløb: 17.05.21
Andre jobs fra organisationen: