Hvem er du?
Du har påbegyndt 3. semester på studiet, og så har du lyst til at bruge dine faglige og menneskelige kompetencer til at hjælpe vores medlemmer. Du skal have et positivt sindelag og have øje for samspillet mellem jura og menneskers livsvilkår. Du skal have god dømmekraft og et godt etisk kompas og være en god teamplayer. Du vil modtage optræning og blive støttet af erfarne rådgivere i arbejdet så du for mulighed for at lære og opbygge dit faglige netværk.

Hvem er vi?
Vi yder konkret juridisk rådgivning og sagsbehandling for medlemmer, som har spørgsmål og problemer med deres lejeforhold. Vi lægger stor vægt på etik og fortrolighed omkring omgang med medlemmers sager og internt om kontorets arbejde og vil tilbyde kurser og rådgivning omkring disse emner. Vi har fornyeligt åbnet et kontor i Aalborg, hvilket vil være din primære arbejdsplads efter Corona restriktionerne bliver løftet. For nu arbejder vi mest hjemmefra, men du er velkommen til at bruge kontoret efter aftale allerede nu. . Noget rådgivning vil også foregå på bla Skype. Arbejdspladsen er centralt beliggende på Østerport 2 tv., 9000 Aalborg. Vi har stoppesteder for bus 11, 17, 18, 39, S1 og 27N " uden for vores kontor", og så har vi rigtig gode og gratis parkeringsmuligheder lige udenfor døren. Se vores hjemmeside på www.lrrk.dk

Vi tilbyder
Du vil få selvstændigt ansvar for egne sager fra start til slut og rådgive medlemmer i lejeretlige spørgsmål. Du vil i den forbindelse bl.a. skulle stå for korrespondance mellem lejere, udlejere, ejendomsadministratorer, advokater, Huslejenævnet og Beboerklagenævnet. Du opnår således konkrete og meget brugbare kompetencer både rent fagligt indenfor lejeretten, men også juridisk rådgivning og sagsbehandling generelt. Størstedelen af vores tidligere medlemsrådgivere har efter deres tid hos os opnået ansættelse hos større advokatfirmaer, politiet, revisionsvirksomheder og konsulentvirksomheder.

Der vil selvfølgelig være mulighed for faglig sparring med både jurister og vores nuværende frivillige medlemsrådgivere i hverdagen, og vi sørger naturligvis for den nødvendige oplæring. Derudover vil du blive inviteret til at deltage i relevante lejeretlige kurser. Vi har yderligere et øget fokus på moral og etik, da det er to vigtige emner, du skal kunne navigere i, i det arbejde du udfører, samt den rådgivning du giver vores medlemmer.

Arbejdstiden
Afklares efter aftale og tilpasses dit studie og eksamensperioder, men vil som udgangspunkt være cirka 6 timer ugentligt, primært i dagtimerne.

Det skal understreges at timetallet sagtens kan tilpasses dit studie - eksempelvis er der mulighed for at tage flere timer i ferier, mens du kan have færre timer i eksamensperioder.

Opstart vil være snarest muligt.

Ansøgningsfrist snarest muligt.
Bemærk at alle ansøgninger behandles løbende, og der indkaldes også til samtaler løbende, så vi ser frem til at modtage din ansøgning samt CV snarest muligt.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Bestyrelse, udvikling og strategi, Rådgivning og selvhjælp, Økonomi og fundraising
  • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: lejeretsligt rådgivnings kontor
  • Opdateret den: 04.05.21
  • Udløb: 16.07.21
Andre jobs fra organisationen: