Dansk Flygtningehjælp søger ligenu en netværksperson eller -familie, som har tid og lyst til at mødes et par gange om måneden med en skøn familie med flygtningebaggrund, og hjælpe dem med diverse lavpraktiske ting ift. at begå sig i det danske samfunds systemer. Familien består af mor og far i 40'erne og syv børn (seks hjemmeboende) fra børnehavealderen til 20 år. Familien kom til Danmark i 2015 og bor i Harlev.

Konkret ønsker familien sig hjælp til:

  • At finde ud af Aula (skole-intranet platformen) 
  • At forstå breve fra kommunen og få reageret på dem i tide
  • Gerne støtte til jobsøgning for morens vedkommende, da hun meget gerne vil finde et job

Udover den lavpraktiske hjælp vil familien gerne en relation, hvor man også kan hygge sig sammen.

Sammen med familien sætter I selv rammerne for relationen. Hvor og hvornår I mødes, og hvad I laver sammen, er op til jer. Aktiviteter kunne f.eks. være fælles madlavning/spisning, gåture eller udflugter i byen, skoven, parker eller stranden. 

Hvad kræver det at være frivillig netværksfamilie?

Udover at have lyst til at hjælpe med ovenstående ting,  er det eneste, der kræves, at man har tid og lyst til at møde en familie med en anden baggrund og kultur, og at man er tålmodig og åben i forhold til, at der kan være sproglige udfordringer og kulturelle forskelligheder. Man skal have tid til at mødes minimum et par gange om måneden (for familien i Harlev passer fredage og søndage bedst). 
Du kan deltage i det frivillige arbejde både som enkeltperson eller sammen med din familie. 

Frivillig ved Dansk Flygtningehjælp

Som frivillig i Dansk Flygtningehjælp bliver du/I en del af et større frivillignetværk. I har ret til og mulighed for konsulentstøtte, og vil få tilbud om relevante og gratis kurser, forsikring under det frivillige arbejde og invitationer til årlige fællesmøder med andre frivillige.

Hvis det lyder som noget for dig/jer, eller hvis I kunne tænke jer at vide mere, så kontakt os via kontaktformularen her på siden.
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Arbejdsplads(er): Harlev
  • Opgavetype: Børn og unge, Flygtninge og integration, Rådgivning og selvhjælp
  • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
  • Længere forløb
  • Organisation: Dansk Flygtningehjælp

Info om organisationen:

Dansk Flygtningehjælp
  • Opdateret den: 01.05.21
  • Udløb: 26.07.21
Andre jobs fra organisationen: