Mødrehjælpens lokalforening i Ballerup-Herlev søger 2 aktivitetsansvarlige, et par tovholdere og et antal aktivitetsfrivillige.

Mødrehjælpens lokalforening i Ballerup dækker området Ballerup-Herlev. Vi har vores egen ret store og flotte børnetøjsbutik i Centrumgaden i Ballerup. Til det formål søger vi en også masse butiksfrivillige til at "stå i butikken", modtage, sortere, vaske og sælge tøjet, legetøjet og børneudstyret. Overskuddet fra butikken går bla. til at lave aktiviteter for gravide og børnefamilierne i Ballerup og Herlev.

Vi søger derfor lige nu efter:

*  1-2 aktivitetsansvarlige, som vil indgå i bestyrelsen og have ansvaret for foreningens lokale aktiviteter

*  Et par tovhodlere - en tovholder er den ansvarlige for een type aktiviteter, f.eks. ansvarlige for ture, eller børnefødselsdage... de indgår i aktivitetsudvalget (men sidder ikke i bestyrelsen)

*  En masse aktivitetsfrivillige - en aktivitetsfrivillig, er een som gerne vil deltage på selve aktiviteten, men som ikke nødvendigvis har tid eller lyst til at indgå i planlægningsarbejdet... een som deltager på selve dagen.


Lokalforeningerns aktiviteter består typisk af tre typer aktiviteter: 

"Oplevelsesaktiviteter", hvor lokalforeningen arrangerer "oplevelser" for børnefamilier, som ellers ikke ville have adgang til en sådan aktivitet (pga. økonomiske årsager eller andre årsager). Et typisk eksempel er en tur til en forlystelsespark i een af skolernes ferier.

"Støtteaktiviteter", hvor lokalforeningen formidler "oplevelser" (men ikke selv deltager) for børnefamilier som ellers ikke ville have adgang til en sådan oplevelse. Et typisk eksempel er vores "Rullende kagemand" hvor et fødselsdagsbarn kan holde en komplet børnefødselsdag for klassen, trods familiens eventuelt anstrengte økonomi (eller andre årsager). det kan også være uddeling af billetter til biografer, fodboldkampe el. lign. Vi har i Ballerup tradition for "Ønsketræet, hvor vi indsamler julegaveønsker fra forældrene, som skrives på julekugler, der hænges på et stort juletræ i Rødovrecenteret. Kunderne køber så gaverne og afleverer gaven, som vi så giver videre til forældrene.

"Sociale netværksskabende aktiviteter", hvor lokalforeningen arrangerer en række ensartede aktiviteter for de lokale børnefamilier, som foruden at få selve oplevelsen, efterhånden støder ind i nogle af de samme andre børnefamilier og dermed begynder at danne netværk. Et typisk eksempel er "Natur og Familie" ture ud i den lokale natur, for grupper af lokale familier, typisk en gang om måneden.

Arbejdsopgaver

En lokalforenings bestyrelse består af en formand, en kasserer, een helst to aktivitetsansvarlige, een helst to butiksansvarlige, en kommunikationsansvarlig og en fundraisingsansvarlig, m.fl. Ialt typisk 7-9 bestyrelsesmedlemmer.

Som aktivitetsansvarlig er du bl.a. med til at

*  Varetage det overordnede ansvar for foreningens aktiviteter
*  Varetage ledelsen af foreningens aktivitetsudvalg, som består af tovholderne for aktiviteterne
*  Igangsættelse af nye aktivitetstiltag i foreningen samt videreførsel af igangsatte aktiviteter
*  Samarbejde med andre lokale aktører / foreninger om aktiviteter
*  Ansvar for økonomien på aktivitetsudvalgets område i bestyrelsen
*  Du er velkommen til at deltage i de mange aktiviteter, (men det er absolut intet krav)
*  Du er som aktivitetsansvarlig, formand for aktivitetsudvalget og deltager i dets møder
*  Du er som aktivitetsansvarlig medlem af bestyrelsen og deltager i møderne her.

Som tovholder er du bl.a. med til:

*  Varetagelse af ansvaret for een enkelt type aktiviteten
*  Planlægning af aktiviteten (erne)
*  Koordinering af de involevrede aktivitetsfrivilliges deltagelse
*  Modtagelse og besvarelse af tilmeldigner / ansøgninger vedr aktiviteten
*  Du deltager på de fleste aktiviteter (indenfor dit ansvarsområde), men ikke nødvendigvis hver gang
*  Du skal forvente at bruge 4-5 timer månedligt på planlægning, foruden selve aktivitetens varighed.


Som aktivitetsfrivillig:

*  Deltager du på de aktiviteter du har lyst til at være med til
*  Er du måske med til at planlægge nogle aktiviteter
*  Påtager du dig delopgaver under aktiviteten, typisk praktiske opgaver
*  Dit tidsforbrug er du selv ret meget herre over. Du melder dig fra gang til gang, når du har tid og lyst.
*  Du er meget velkommen til at tage en ven med, så I er 2-3 venner, der er frivillige sammen

Lokalforenings bestyrelsen og den aktivitetsansvarlige bliver løbende understøttet af Mødrehjælpens foreningskonsulent, ligesom der på Mødrehjælpens Intranet "Frivillignet" er et meget omfattende udbud af vejledninger i de mange forskellige typer aktiviteter. Der afvikles regelmæssigt "Temadage" på aktivitetsområdet.

Om dig

Du har tid og lyst til at engagere dig og deltage aktivt i at udvikle og vedligeholde lokalforeningens arbejde. Du er initiativrig og god til at samarbejde med andre om at planlæggeog gennemføre aktiviteter. Måske har du kendskab til målgruppen eller erfaring med at opbygge og drive en frivillig forening.


Det får du bl.a. ud af at være frivillig i vores lokalforening

  • Mulighed for at hjælpe en sårbar målgruppe
  • Erfaring med beslutningsprocesser og samarbejde i en frivilligdrevet forening
  • Stor medbestemmelse og mulighed for at sætte dit præg på udviklingen aflokalforeningen
  • Tilbud om kurser og temadage inden for bestyrelsesarbejde, rekruttering og fastholdelse af frivillige mm. 

Om os

Mødrehjælpen er en organisation i rivende udvikling. Lokalforeningen i Ballerup har til formål at afholde aktiviteter, som skaber netværk og forbedrer hverdagen for gravide og børnefamilier i lokalområdet. Derudover driver lokalforeningen en børnetøjsbutik med genbrug til børn, hvor overskuddet går til aktiviteter for målgruppen i lokalområdet og til Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning


Facebook

Følg os på ”Mødrehjælpen Ballerup”
https://www.facebook.com/MoedrehjaelpenBallerup

På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

  • Opgavetype: Børn og unge, Ledelse af aktiviteter
  • Arbejdsområde: Børn og unge
  • Længere forløb
  • Organisation: Mødrehjælpen

Info om organisationen:

Mødrehjælpen
Mødrehjælpen er en privat, socialhumanitær organisation, der hjælper gravid...
Mødrehjælpen er en privat, socialhumanitær organisation, der hjælper gravide og forældre samt bidrager til at udvikle dansk socialpolitik. Mødrehjælpen har både professionelle rådgivningstilbud og lokalforeninger med aktiviteter og butik drevet af frivillige. Indsatserne går hånd-i-hånd og støtter på hver sin måde gravide og børnefamilier igennem livets sårbare situationer. Mødrehjælpen har 140 lønnede medarbejdere og godt 2.000 frivillige ildsjæle landet over.
Læs mere

  • Opdateret den: 07.05.24
  • Udløb: 28.08.24
Andre jobs fra organisationen: