SIND Ungdom leder efter to Økonomifrivillige i alderen 18-35 år, som har lyst til at gøre en positiv forskel for unge psykisk sårbare i Aalborg

Som frivillig i SIND Ungdom Aalborg er du med til at gøre en kæmpe forskel for de psykisk sårbare unge, der tager del i vores klubfællesskab. Vores klub er til for at skabe hyggelige rammer, hvor frivillige og unge mødes ligeværdigt i et stærkt, trygt og rummeligt fællesskab. 

Økonomifrivillig i SIND Ungdom 

Som frivillig i SIND Ungdom Aalborg er din primære opgave at drive klubaftenerne sammen med resten af frivilliggruppen. Klubben er åben 16.00-21.00 på en fast hverdagsaften  - her inviterer I på fællesspisning, brætspil, gåture, masser af gode snakke og andre aktiviteter. Som frivillige skiftes I til at tage vagter i klubben. 

Derudover er din opgave som Økonomifrivillig centreret om at holde styr på klubbens økonomi og være kontaktperson til SIND Ungdoms sekretariat.
Helt konkret vil dine opgaver bl.a. handle om at: 

 • Have overblik over klubbens brug af penge og indkomne penge fra sekretariatet
 • Formidle klubbens økonomi til resten af frivilliggruppen 
 • Bruge en app til økonomistyring - og sørge for at de andre frivillige også bruger den
 • Opdatere de frivillige på retningslinjer og updates fra sekretariatet 
 • Stå for fundraising til klubben 

Vi søger to Økonomifrivillige, så opgaverne kan deles op - eller eventuelt gå på skift mellem jer. Vi rekrutterer frivillige, der kan binde sig for 6 måneder - på den måde sikrer vi, at du får en masse ud af din tid som frivillig, og at du sammen med resten af frivilliggruppen når at følge et par projekter til dørs.  

Hvad kræver det? 

 • du er mellem 18 og 35 år gammel, da vi arbejder ud fra en ung til ung-metode
 • du deltager i frivilligmøde en gang hver/hveranden måned
 • du tager ansvar for din rolle og dit engagement i frivilliggruppen 
 • du tager én til to vagter i klubben hver måned fra 16.00-21.00
 • du er empatisk og har lyst til at skabe et rart rum for unge sårbare

Hvad får du til gengæld?

Som Økonomifrivillig får du erfaring med økonomistyring, budgettering og projektledelse. Du får stor indflydelse på udviklingen af SIND Ungdom Aalborg, og du får mulighed for at deltage på uddannelsesweekender, hvor du bliver klogere på, hvordan man opbygger inkluderende fællesskaber. 

Udover kompetencer til CV’et, får du mulighed for at udvikle dig enormt meget i samværet med de unge og resten af frivilliggruppen. 

Som en del af frivilliggruppen og skaber af klubaftenerne, skal du være klar på at bryde tavshed og tabu om psykisk sårbarhed. Du skal turde sætte ord på de svære ting i livet, og du skal have overskud til at lytte og være til stede i det fællesskab, I skaber sammen i klubben. Det vil styrke din måde at møde mennesker på, din åbenhed og din evne til at være nærværende. 

Om SIND Ungdom

Du bliver en del af et stærkt og engageret fællesskab af frivillige og unge på tværs af hele landet. SIND Ungdom er en landsdækkende ungdomsorganisation i stor udvikling. Vi arbejder for at unge psykisk sårbare får større håb, mening og  engagement i hverdagen, og at de styrkes og udvider deres kompetencer og sociale netværk ved at komme i SIND Ungdoms klubber. 


På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Café og værested, Ledelse af aktiviteter, Økonomi og fundraising
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: SIND Ungdom

Info om organisationen:

SIND Ungdom
 • Opdateret den: 24.08.23
 • Udløb: 31.12.23
Andre jobs fra organisationen: