SIND Ungdom København leder efter 1-2 kommunikationsfrivillige i alderen 21-35 år, som har lyst til at gøre en positiv forskel for unge psykisk sårbare (16-35 år) i København.

SIND Ungdom København er en lokal ungdomsforening, der afholder klubaftenerne og aktiviteter for unge psykisk sårbare. Klubben er åben 16.00-21.00 på en fast hverdagsaften - her inviteres der til fællesspisning, brætspil, gåture, masser af gode snakke og andre aktiviteter.

Fællesskabet mangler lige nu 1-2 kommunikationsfrivillige med interesse for formidling og sociale medier. Som kommunikationsfrivillig vil du skulle bidrage til at fortælle vidt og bredt om SIND Ungdoms fællesskab i København - så endnu flere unge får kendskab til tilbuddet. Du skal hjælpe os med at nå ud til flere unge, så vi sammen kan vokse og blomstre efter en hård corona-periode. Helt konkret vil dine opgaver handle om at: 

 • Skabe liv på Facebook og Instagram
 • Stå for indbydelser og eventbeskrivelser 
 • Stå for kampagner og PR-materiale til uddannelser, ungdomsklubber og lignende 
 • Samle inputs og ideer fra resten af frivilliggruppen ift. ekstern kommunikation 
 • Have ansvar for at oplysninger om foreningen er opdaterede 
 • Have ansvar for løbende kommunikationsopgaver
 • Det er et plus, hvis du har lidt erfaring med at lave videomateriale til SoMe

Vi søger gerne flere- og kommunikationsfrivillige, så I kan deles om opgaverne. Der ud over vil de nuværende frivillige og SIND Ungdoms sekreatariat være dine sparringspartnere.

Vi rekrutterer frivillige, der kan binde sig for mindst 6 måneder - på den måde sikrer vi, at du får en masse ud af din tid som frivillig, og at du sammen med resten af frivilliggruppen når at følge et par projekter til dørs.  

Hvad kræver det? 

 • du er mellem 21 og 35 år gammel, da vi arbejder ud fra en ung til ung-metode
 • du deltager i frivilligmøde en gang hveranden måned
 • du tager ansvar for din rolle og dit engagement i frivilliggruppen 
 • du begår dig let på de sociale medier
 • du er visuel kreativ og har gode skriftlige formuleringsevner

Som kommunikationsfrivillig er det ikke et krav, at du også deltager i klubaftenerne, men du er meget velkommen til at gøre det. For at kunne tage vagter og være sammen med de unge som kommer, kræver det at:

 • du tager én til to vagter i klubben hver måned fra 16.00-21.00
 • du er empatisk og har lyst til at skabe et rart rum for unge sårbare

Hvad får du til gengæld?

Som Kommunikationsfrivillig får du erfaring med kampagnearbejde, projektledelse og styring af medieplatforme. Du får stor indflydelse på udviklingen af SIND Ungdom København, og du får mulighed for at deltage på uddannelsesweekender, hvor du bliver klogere på, hvordan man opbygger inkluderende fællesskaber. 

Udover kompetencer til CV’et, får du mulighed for at udvikle dig enormt meget i samværet med de unge og resten af frivilliggruppen. Du skal være klar på at bryde tavshed og tabu om psykisk sårbarhed. Du skal turde sætte ord på de svære ting i livet, og du skal have overskud til at lytte og være til stede i det fællesskab, I skaber sammen i klubben. 

Om SIND Ungdom

Du bliver en del af et stærkt og engageret fællesskab af frivillige og unge på tværs af hele landet. SIND Ungdom er en landsdækkende ungdomsorganisation i stor udvikling. Vi arbejder for at unge psykisk sårbare får større håb, mening og  engagement i hverdagen, og at de styrkes og udvider deres kompetencer og sociale netværk ved at komme i SIND Ungdoms klubber. 
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Café og værested, Corona: Hjælp og støtte, Kommunikation og IT
 • Arbejdsområde: Børn og unge, Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: SIND Ungdom

Info om organisationen:

SIND Ungdom
 • Opdateret den: 10.06.21
 • Udløb: 08.08.21
Andre jobs fra organisationen: