Du kan være med til at skabe ligeværdige fællesskaber!

I Jysk Børneforsorg skaber vi ligeværdige fællesskaber, hvori man kan få sociale succesoplevelser. Vores fællesskab for unge med og uden udviklingshæmning er klar til at tage en ny og spændende drejning, hvor unge og frivillige får kulturelle oplevelser sammen i byen. De deltagende i KulturKlubben er typisk 18-35 år. KulturKlubben er drevet af frivillige og du kan blive en del af teamet!

Vi mødes hver torsdag i lige uger kl. 16.30-19.30.

Mødestedet er Nørre Allé 23 K hos UngK og herfra følges vi sammen til kulturelle oplevelser. I foråret mødes vi hver anden torsdag i lige uger.

Der vil altid være én frivillig, som har rollen som tovholder og aftensmad i forbindelse med aktiviteten er en fast del af KulturKlubbens tilbud. Har du tid og lyst til at skabe gode oplevelser om Aarhus kulturtilbud for unge med og uden udviklingshæmning i et frivilligbåret fællesskab, så kan du blive en del af frivilligkorpset i KulturKlubben. 

Hvad laver en frivillig på KulturKlubben?

Som frivillig vil din opgave være at planlægge og være til stede ved arrangementerne, hvor du er med til at sørge for, at alle er med og har en god aften. Som frivillig har du også indflydelse på planlægning i forbindelse med både valg af kulturelle aktiviteter og valg af aftensmad. Du har desuden er en særlig rolle i at tage ekstra godt imod nye unge, som kan have en ledsager med. Du vil naturligvis få en grundig introduktion til opgaverne som frivillig, før du bliver kastet ud i arbejdet.

Hvad får du, som frivillig hos os?

 • Et givende og meningsfuldt fællesskab, hvor alle har noget at byde ind med
 • Kompetencer og udtalelser til dit CV
 • Netværk via KulturKlubben og foreningen bag
 • Mulighed for kurser og temadage

Hvad forventer vi af dig som frivillig?

 • At du er pålidelig og engageret i at skabe et positivt fællesskab
 • At du er stabilt deltagende og vil kunne være med i KulturKlubben minimum 1 gang om måneden
 • At du er rummelig og åben over for mennesker, der er lidt anderledes                                                                             

Hvad er Jysk børneforsorg/Fredehjem?

Vi er en forening, der har beskæftiget os med socialt og frivilligt arbejde i 113 år. Vi har base i Aarhus, men er en landsdækkende organisation, med 20 institutioner og 6 frivilligdrevne tilbud for udsatte børn og unge fordelt rundt om i Jylland. Vi er en folkelig og folkekirkeligt forankret organisation med Værdighed, Fællesskab, Livsudfoldelse og Tillidsfulde relationer som vores fire kerneværdier.

Send en kort ansøgning, hvor du fortæller lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil være frivillig i KulturKlubben.

Vi vægter at møde vores unge i øjenhøjde. Vi har ikke specifikke forventninger til din alder og baggrund, men vi en klar forventning om, at du som frivillig altid udviser engagement og ansvarlighed, og at du kan se dig selv som frivillig i mindst et halvt år. De unge er nemlig afhængige af, at vi som frivillige er oprigtige og nærværende. 

Læs mere om vores fællesskaber påhttp://www.jyskborneforsorg.dk/find-et-faellesskab/klub-glad/
På frivilligjob.dk finder du frivilligt, ulønnet arbejde.

Frivilligt arbejde er for alle – og frivilligjob.dk opfordrer derfor alle uanset køn, alder, etnicitet, nationalitet, social baggrund, seksuel orientering, handicap og religiøst eller politisk ståsted til at søge.

Information:

 • Opgavetype: Café og værested, Events og indsamling, Ledelse af aktiviteter
 • Arbejdsområde: Socialt arbejde og udsatte
 • Længere forløb
 • Organisation: Jysk børneforsorg / Fredehjem

Info om organisationen:

Jysk børneforsorg / Fredehjem
Nonprofit forening til gavn for udsatte børn, unge og familier Jysk børneforsorg/Frede...
Nonprofit forening til gavn for udsatte børn, unge og familier Jysk børneforsorg/Fredehjem er en nonprofit forening som arbejder for samfundets svageste. Foreningen består af 20 selvejende institutioner, som hver dag udøver pædagogisk og støttende arbejde for sårbare og udsatte børn, unge og familier. Som civilsamfundsorganisation bidrager vi til et stærkt og mangfoldigt civilsamfund. Dette gør vi bl.a. igennem vores frivilligdrevne tilbud, hvor ensomme og sårbare børn og unge kan tale om det som er svært, og indgå i meningsfulde fællesskaber. Vores vision er at fremme det enkelte menneskes livskvalitet via faglighed, forankring og frivillighed. Som en del af folkekirkens diakoni, har vi arbejdet for opnå dette siden 1906.
Læs mere

 • Opdateret den: 13.01.22
 • Udløb: 30.01.22